Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

31 jan 2023

Retten i Holbæk

5 års fængsel for ruskevold mod 3 måneder gammelt spædbarn.

Dom afsagt: 31. januar 2023

Ung kvinde idømt 5 års fængsel for i november 2021 at have udsat sin dengang 3 måneder gamle søn for ruskevold i 2 tilfælde. Barnet har på grund af volden fået svær og varig hjerneskade.

Sagsnummer: 60-3088/2022

Sagen kort fortalt

Barnet blev den 28. november 2021 indlagt på Holbæk Sygehus med vejrtrækningsbesvær og hjertestop. Barnet blev på vej til sygehuset genoplivet i ambulancen. Barnet blev samme dag overført til Rigshospitalet. Her blev der konstateret blødninger af forskellige aldre både under den hårde hjernehinde og i begge øjne.

Retslægerådet har udtalt, at blødningerne under den hårde hjernehinde og i øjnene alene kunne være opstået som følge af en ydre påvirkning i form af vold, der efter Retslægerådets opfattelse bestod i klemning af barnets brystkasse og kraftig rusken. Volden var sket over mindst 2 omgange: Den første gang 2 – 4 uger forud for indlæggelsen den 28. november 2021 og den anden gang umiddelbart forud for indlæggelsen. Volden har forårsaget svær og varig hjerneskade på barnet.

Barnet havde opholdt sig alene med sin mor i sommerhus i Odsherred fra starten af november 2021 og frem til indlæggelsen.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, det vil sige vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter med betydelig skade på legeme eller helbred til følge og af så grov beskaffenhed og med så alvorlige skader til følge, at der foreligger skærpende omstændigheder.

Den unge kvinde nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at den unge kvinde i 2 tilfælde udsatte barnet for vold i form af klemning og kraftig rusken med det resultat, at barnet blev påført varig og svær hjerneskade.

På den baggrund vurderede nævningetinget, at kvinden var skyldig i den rejste tiltale.

Anklagerens påstand om straf var fængsel i ikke under 5 år.

Forsvarerens påstand om straf var fængsel i ikke over 2 år.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år.

Nævningetinget lagde ved strafudmålingen vægt på voldens farlighed, at volden blev udøvet over flere gange, at volden blev udøvet mod et hjælpeløst barn, og de meget alvorlige skader.

Hun blev endvidere dømt til at betale barnet godtgørelse for svie og smerte og tort.

Den unge kvinde valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 31. januar 2023.