Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

02 maj 2023

Retten i Holbæk

To mænd idømt fængsel på livstid

Dom afsagt: 2. maj 2023

Den 17. november 2020 blev to mænd dræbt og en tredje mand blev forsøgt dræbt. Drabene og drabsforsøget blev begået ved affyring af adskillige skud på en parkeringsplads ved et supermarked i Kalundborg.

Sagsnummer: 2106/2022

Sagen kort fortalt

Den 17. november 2020 blev to mænd dræbt og en tredje mand blev forsøgt dræbt. Drabene og drabsforsøget blev begået ved affyring af adskillige skud på en parkeringsplads ved et supermarked i Kalundborg.

To mænd var tiltalt for at have medvirket til forbrydelserne ved at have bistået og instrueret flere gerningsmænd i, hvordan drabene skulle udføres bl.a. ved besiddelse og anvendelse af skydevåben. Tiltalen omfattede desuden bistand med hensyn til brugstyverier af biler og brandstiftelse ved antændelse af en bil.

Dommens resultat

De to tiltalte blev af et enigt nævningeting dømt for medvirken til drabene og drabsforsøget og for at have medvirket til besiddelsen af skydevåben. Samtlige voterende var i øvrigt enige om, at straffelovens § 81 a om konflikt mellem bander skulle anvendes. De tiltalte blev frifundet for forholdene vedrørende brugstyveri og brandstiftelse.

Straffen for begge tiltalte blev fastsat til fængsel på livstid, og den ene af de tiltalte, der ikke er dansk statsborger, blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte blev pålagt opholdsforbud i Kalundborg Kommune og i nogle områder i København, i Frederikssund og i Helsingør.

De tiltalte blev i øvrigt dømt til at betale erstatning og godtgørelse til efterladte efter de dræbte og godtgørelse til den person, der blev forsøgt dræbt.

De tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse og blev varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato      

Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 2. maj 2023.