Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk genåbner gradvist fra den 27. april 2020.

Efter regeringens henstilling og baseret på sundhedsmyndighedernes vurdering, er det besluttet, at Danmarks Domstole gradvist åbner fra den 27. april 2020.

Genåbningen af Retten i Holbæk, herunder med afvikling af fysiske retsmøder, er tilrettelagt således, at dette kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er udarbejdet for genåbningen af domstolene.

I forbindelse med genåbningen er der foretaget en konkret vurdering af rettens bygningsmasse, hvor der er taget stilling til, hvor mange tilstedeværende, der kan være i hvert retslokale samt i venteområder. Begrænsningen er angivet på skilte rundt om i retsbygningen. Da antallet af tilstedeværende i retsbygningen er begrænset, opfordrer vi til, at man ikke møder ind i retten før tidligst 5 minutter før det tidspunkt, man er indkaldt til. Retsmøderne vil så vidt muligt blive påbegyndt på forskudte tidspunkter. Der er mulighed for at vaske hænder, og der er opsat spritstandere rundt om i retsbygningen, ligesom der foretages øget rengøring af kontaktflader (dørhåndtag, gelændere, kontakter mv.) Der er tydelig information om, hvordan smittespredning begrænses rundt om i retsbygningen, herunder ved etableret afstandsmarkering og opfordring til generelt til at holde afstand. Rettens faciliteter er indrettet således, at dette er muligt. I enkelte lokaler vil der være etableret plexiglas – afskærmning.

Personer der er syge og har symptomer på covid-19, (herunder milde symptomer) bør ikke møde. Hvis man er indkaldt til retsmøde skal man fremsende lægeerklæring til retten for lovligt forfald.

Retten vil have åbent for telefonisk betjening fra kl. 08.30 – 15.00, i skifteretten dog fra kl. 09.00 – 12.00.

Der vil være åbent for personlig betjening i tidsrummet 08.15 – 16.00, i hvilket tidsrum, der også afvikles retsmøder.

Retten har åbent for tidsbestilling til notarforretninger fra mandag den 27. april 2020 med personlig betjening ved Retten i Holbæk. Det er ikke muligt at få foretaget notarforretninger ved bitingstedet i Kalundborg.

Sidst opdateret: 20. maj 2020