Retten i Holbæk

Covid-19 foranstaltninger ved Retten i Holbæk.

Afvikling af fysiske retsmøder er tilrettelagt således, at dette kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, herunder med 2 meters afstand. 

Der er foretaget en konkret vurdering af rettens bygning, hvor der er taget stilling til, hvor mange tilstedeværende, der kan være i hvert retslokale samt i venteområder. Begrænsningen er angivet på skilte rundt om i retsbygningen. Da antallet af tilstedeværende i retsbygningen er begrænset, opfordrer vi til, at man ikke møder ind i retten før tidligst 5 minutter før det tidspunkt, man er indkaldt til. Der er mulighed for at vaske hænder, og der er opsat standere med håndsprit rundt om i retsbygningen, ligesom der foretages øget rengøring af kontaktflader (dørhåndtag, gelændere, kontakter mv.) Der er tydelig information om, hvordan smittespredning begrænses rundt om i retsbygningen, herunder ved etableret afstandsmarkering og opfordring til generelt til at holde afstand. Rettens faciliteter er indrettet således, at dette er muligt. I nogle lokaler er der være etableret plexiglas – afskærmning.

Anvendelse af mundbind

Der er i Retten i Holbæk besluttet, at der indtil videre skal anvendes mundbind eller visir, når man opholder sig i rettens offentligt tilgængelige vente – eller gangarealer. Kravet er indført efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne for at sikre brugernes og de ansattes sikkerhed og tryghed.

I retslokalet er det retsformanden/dommeren/mødelederen, der beslutter, om der kan eller skal anvendes mundbind eller visir.

Du kan lære mere om brugen af mundbind her

Opfordring til test for COVID-19

Alle brugere opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de møder i retten. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Det kan i øvrigt oplyses, at alle ansatte ved Danmarks Domstole, der møder fysisk på arbejde, også er blevet opfordret til at lade sig rutineteste mindst en gang om ugen, for at eventuelle smittetilfælde kan konstateres så hurtigt som muligt. 

Retningslinjer for adfærd og hygiejne 

Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer, eller du er konstateret smittet uden at have symptomer. Læs om symptomerne her.

Husk at kontakte retten og melde afbud. Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du fremsende lægeerklæring til retten for, at det er lovligt forfald. Læs mere om retningslinjer her. 

Sidst opdateret: 22. februar 2021