Retten i Holbæk

Covid-19 foranstaltninger ved Retten i Holbæk.

Afvikling af fysiske retsmøder, er tilrettelagt således, at dette kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er udarbejdet.

Der er foretaget en konkret vurdering af rettens bygning, hvor der er taget stilling til, hvor mange tilstedeværende, der kan være i hvert retslokale samt i venteområder. Begrænsningen er angivet på skilte rundt om i retsbygningen. Da antallet af tilstedeværende i retsbygningen er begrænset, opfordrer vi til, at man ikke møder ind i retten før tidligst 5 minutter før det tidspunkt, man er indkaldt til. Retsmøderne vil så vidt muligt blive påbegyndt på forskudte tidspunkter. Der er mulighed for at vaske hænder, og der er opsat spritstandere rundt om i retsbygningen, ligesom der foretages øget rengøring af kontaktflader (dørhåndtag, gelændere, kontakter mv.) Der er tydelig information om, hvordan smittespredning begrænses rundt om i retsbygningen, herunder ved etableret afstandsmarkering og opfordring til generelt til at holde afstand. Rettens faciliteter er indrettet således, at dette er muligt. I enkelte lokaler vil der være etableret plexiglas – afskærmning.

Personer der er syge og har symptomer på covid-19, (herunder milde symptomer) bør ikke møde. Hvis man er indkaldt til retsmøde skal man fremsende lægeerklæring til retten for lovligt forfald.

 

Sidst opdateret: 24. juli 2020