Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra årsberetning 2021

"Retten behandlede i 2021 5.216 straffesager, 1.346 civile sager, 8.856 fogedsager, 357 sager om tvangsauktion, 653 insolvensskiftesager og 1.988 dødsboskiftesager. Der blev desuden behandlet 2.702 notarialforretninger. Aktiviteten er målt som vægtede afsluttede sager. Antallet af behandlede sager var i 2021 samlet 21.816 sager mod 22.210 sager året før. Der blev i 2021 behandlet flere straffesager, civile sager og ikke mindst flere notarialforretninger, mens der var et fald i antallet af behandlede fogedsager og sager om tvangsauktion, hvilket skyldtes et faldende antal modtagne sager.

I 2021 var rettens samlede produktivitet på 94,3 mod 99,0 i 2020. Produktiviteten beregnes som et produktivitetsindeks, hvor 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i 2019. Produktiviteten på landsplan er ligeledes faldet fra 93,9 til 89,4. Uanset at produktiviteten er faldet fra 2020 til 2021, ligger rettens samlede produktivitet i 2021 således fortsat over landsgennemsnittet."

Årsberetning 2021

Nøgletal 2021

Årsberetning 2020

Nøgletal 2020

Årsberetning 2019

Nøgletal 2019

Årsberetning 2018

Nøgletal 2018

Sidst opdateret: 10. maj 2022