Retten i Holbæk

Retten i Holbæk udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2019

"Retten har i 2019 behandlet 4.467 straffesager, 1.379 civile sager, 11.423 fogedsager, 503 sager om tvangsauktion, 635 insolvensskiftesager og 1.530 dødsboskiftesager. Der er endvidere behandlet 1.825 notarialforretninger. Aktiviteten er målt som afsluttede sager. Antallet af behandlede sager er igen i år samlet set lidt højere end året før. Forøgelsen beror blandt andet på, at der er behandlet flere straffesager, civile sager og fogedsager. Der har også i år været en stigning i antallet af notarialforretninger.

Rettens samlede produktivitet i 2019 er faldet lidt fra 99,8 til 98,2 i forhold til 2018. Det er dog fortsat højere end i 2017, hvor det var 95,8. Det samlede indeksproduktivitetstal for kontorpersonalet er steget fra 100,6 i 2018 til 104,5 i 2019, hvor det samlede produktivitetstal for jurister er faldet og ligger på 94,1 mod 100,9 i 2018. Produktiviteten beregnes som et produktivitetsindeks, hvor 100 svarer til gennem-snittet ved byretterne i 2012. Det gennemsnitlige produktivitetstal for byretterne var i 2019 på 105,5. Rettens samlede produktivitet ligger således under landsgennemsnittet.

Vi glæder os over, at der samlet set er blevet behandlet flere sager..."

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Nøgletal 2019

Nøgletal 2018

Sidst opdateret: 23. juni 2020