Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Retten i Holbæks historie.

Retten i Holbæk er oprettet med virkning fra 1. oktober 1919, hvor retsplejeloven af 11. april 1916 trådte i kraft.

Under retten henlagdes foruden Holbæk følgende kommuner i det gamle Merløse-Tuse herred: Ågerup, Butterup-Tuse, Gislinge, Hagested, Hjembæk-Svinninge, Hørby, Jyderup, Kundby, Kvanløse, Mørke, Nørre-Jernløse, Skamstrup-Frydendal, Soderup-Eskildstrup, Stigs-Bjergby, Store-Tåstrup, Sønder-Asmindrup-Grandløse, Sønder Jernløse-Søstrup, Tølløse, Udby, Uggerløse, Undløse- Søndersted og Ovrø. Tingstedet blev Holbæk og tingdagen torsdag.

Retten var en kort periode normeret med to dommere, men fra 1920, beklædtes retten af en enkelt dommer.

Retslokalerne lå i råd-, ting- og arresthuset, der opførtes 1909-1911 ved Rådhuspladsen på Jernbanevej. Dommerkontor og bolig var på Sofievej 4.

Deling i 2 dommer embede igen i 1973.

Sammenlægning i 2004.

Civildommere og dommere:
1919-35 Johan Christian Helms (herredsfoged i Merløse-Tuse herreder
1936-51 Gottlob Johannes Sørensen (dommer i Nykøng M)
1951-64 Olaf Bærentsen (kriminaldommer i Københavns amts søndre birk)
1964-86 Bjarne Lars Kristen Jensen (dommer i Københavns byret)
1986- 2004 Ketty Grützmeier
2004-2006 Tove Horsager (dommer ved Københavns byret)

Kriminaldommere:
1919-20 Ludvig Valdemar Eugen Glud (byfoged i Viborg)
1973-88 Bent Schiønning (statsadvokatfuldmægtig for Sjælland og København)
1988- 2004 Svend Erik Hansen (retsassessor ved Kriminalretten i Holbæk)

Tidligere Retten i Kalundborg er oprettet med virkning fra 1. oktober 1919, hvor retsplejeloven af 11. april 1916 trådte i kraft.

Under retten henlagdes Kalundborg købstad, Arts og Skippinge herred samt Samsø birk. Hovedtingstedet oprettede i Kalundborg og i Tranebjerg indrettede et bitingsted. Tingdagene var til at begynde med lørdag og i Tranebjerg hver 2. og 4. torsdag i måneden, senere ændret til henholdsvis fredag og onsdag.

Under hovedtingstedet hørte følgende kommuner foruden Kalundborg: Bregninge- Bjergsted, Føllenslev-Særslev, Holmstrup, Jordløse, Rakler, Rørby, Røsnæs Sejrø, Store og Lille Fuglede, Svallerup, Tømmerup, Ubby, Viskinge-Avnsø, Værslev og Årby. Under betingstedet i Tranebjerg hørte samtlige kommuner på Samsø.

Indtil 1940 fandtes retslokalerne i det nuværende rådhus, opført 1854. I 1940 rykkede man ind i den tidligere tekniske skole i Slotsvænget 5. Dommerkontor og bolig fandtes i Lindegade 5. Ved embedsskiftet i 1968 nedlagdes dommerboligen.

Dommere:
1919-32 Christian Pedersen Schouenborg (herredsfoged mv. i Arts og Skippinge herreder)
1932-36 Poul Emil Andreas Mortensen Eckert Nordlien (dommer i Haderslev)
1936-46 Knud Valdemar Petri (politimester i Helsingør)
1947-68 Svend-Lund-Andersen (dommer i Københavns byret)
1968-77 Helge Eimmanuel Petersen (dommer i Nakskov)
1977- Immanuel Valdemar Kersting (kriminaldommer i Hjørring)
1995-2006 Peter Bruun Sejersen (dommer ved Retten Store Heddinge) 

Tidligere Retten i Nykøbing Sj. er oprettet med virkning fra 1. oktober 1919, hvor retsplejeloven af 11. april 1916 trådte i kraft.

Under retten henlagdes Nykøbing Sj. og det gamle Dragsholm birk omfattende følgende kommuner: Asnæs, Egebjerg, Fårevejle, Grevinge, Højby, Nørre Asmindrup, Odden, Rørvig, Vallekilde-Hørve og Vig. Tingstedet var Nykøbing Sj. og tingdagen fredag.

Retslokalerne fandtes i råd-, ting- og arresthuset, der opførte 1868 ved Holtet syd for kirken. Arkitekt var N.S. Nebelong. Dommerkontor og bolig fandtes på Jernbanevej 1.

Dommere:
1919-34 Henrik Emil Brenstrup (byfoged i Randers)
1934-49 Sigurd Robert Georg Thomas Neergaard (politimester i Esbjerg)
1950-59 Carsten Victor Skovgaard (dommer ved den danske brigade i Tyskland)
1959-80 Karen Elisabeth Hanssing(kst. dommer ved Østre Landsret)
1980-86 Ulf Andersen
1986-06 Henrik Hallenberg 

Sidst opdateret: 21. januar 2021