Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

05 jul 2019

Retten i Holstebro

Dømt til forvaring

Dømt til forvaring for voldtægt og frihedsbe-røvelse af 9-årig pige 

 

35-årige mand dømt til for voldtægt og frihedsberøvelse af 9-årig pige fra Vinderup.
Sagsnummer: SS 3-1566/2019

Sagen kort fortalt

Den 35-årige var tiltalt for den 13. juni 2018 mellem kl. 18.30 og 20.30 at have samlet en dengang 9-årig pige op i Vinderup, kørt hende til et øde sted, hvor han gennem­tvang samleje og andet seksuelt forhold med pigen, hvorefter han satte hende af i Vinderup igen.

Tiltalen var voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225, samt langvarig frihedsberøvelse efter § 261, stk. 2, jf. stk. 1. Den 35-årige var endvidere tiltalt for vidnetrusler mod pigen efter straffelovens § 123. Den 35-årige har nægtet sig skyldig, men har erkendt at have samlet den 9-årige op ved Oddense, efter at vold­tægten havde fundet sted.

Dommens resultat

Efter den 9-årige piges forklaring fandt retten det bevist, at det var én og samme mand, som samlede hende op, voldtog hende og satte hende af. Pigen udpegede ved en fotokonfrontation den 35-årige som den mulige gerningsmand. Der har under sagen været bevisførelse om et centralt telefonopkald til Vinderup Skole den 18. juni 2018, der ifølge de historiske teleoplysninger var foretaget fra tiltaltes telefon. Anklagemyndigheden havde under hovedforhandlingen oplyst, at teleoplysningerne var kontrolleret og verificeret. Tiltalte har nægtet at have foretaget opkaldet, og gjort gældende, at det må være foretaget af en anden person – gerningsmanden – via hacking og fjernstyring af tiltaltes telefon. Retten fandt det imidlertid bevist, at det var tiltalte, der foretog opkaldet.

Retten fandt således den 35-årige skyldig i den rejste tiltale, idet retten dog ikke fandt, at frihedsberøvelsen var så langvarig, at § 261, stk. 2, var overtrådt.

Den 35-årige er blevet mentalundersøgt og fundet strafegnet. Da den 35-årige imidlertid tidligere er dømt for en lignende overfaldsvoldtægt af en pige samt flere tilfælde af forsøg på anden seksuel omgang med piger, sammenholdt med oplysningerne om den 35-åriges person, fandt retten, at den 35-årige frembyder væsentlig fare, og den 35-årige blev derfor dømt til forvaring i stedet for en fængselsstraf. Den 35-prige blev endvidere idømt såkaldte bolig-, besøgs- og kontaktforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 2, 3 og 4. Retten dømte endvidere den 35-årige til at betale 200.000 kr. i torterstatning til pigen.

Sagen var en domsmandssag, idet den 35-årige havde fravalgt, at sagen skulle be­hand­les som nævningesag.

Den 35-årige ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 5. juli 2019.