Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

24 feb 2020

Retten i Holstebro

Behandlingsdom for vold, grov vold, hær-værk og overtrædelse af tilhold

50-årig mand idømt behandlingsdom for vold, grov vold, hærværk og overtrædelse af tilhold begået mod flere personer i en lille by ved Lemvig.

Rettens sagsnummer: SS 582/2020

Sagen kort fortalt

Den 50-årige mand havde i et par år haft uoverensstemmelser med flere andre beboere i en lille by uden for Lemvig. Han var tiltalt for vold og grov vold ved i to tilfælde i 2018 at have slået en ændre mand i ansigtet med knyttet hånd og i et andet tilfælde flere gange på kroppen med en jernstang samt ved i december 2019 at have væltet en dame af cyklen og slået hende på skulderen med knyttet hånd. Derudover var han tiltalt for i august, september, november og december 2019 i 4 tilfælde at have overtrådt et tilhold, han havde fået mod at opsøge og henvende sig til et ægtepar, som er naboer til ham, herunder ved udøvelse af grov vold og hærværk ved kast med hegnspæle af jern mod ægteparret og deres bil.

Tiltalte nægtede sig skyldig, men erkendte sig skyldig i almindelig vold ved at have slået den ældre mand med flad hånd og med en jernstang.

Dommens resultat

Tiltalte blev fundet skyldig efter tiltalen, dog ikke for grov vold og forsøg derpå ved at have kastet hegnspæle mod ægteparret, da det ikke var bevist, at han ville ramme dem.

Anklagerens påstand om sanktion var en behandlingsdom.

Retten var enig deri og idømte den 50-årige mand en dom til behandling på psykiatrisk afdeling, så overlægen og Kriminalforsorgen sammen kan bestemme, om manden skal genindlægges.

Der blev ikke fastsat nogen længstetid for sanktionen.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 24. februar 2020.