Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

28 apr 2020

Retten i Holstebro

Idømt fængsel i 7 år for voldtægt og andre seksuelle overgreb på sine børn

42-årige mand idømt fængsel i 7 år for voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Sagsnummer: SS 3-4797/2019

Sagen kort fortalt

Den 42-årige var tiltalt for ét forhold om voldtægt ved samleje af sin dengang 9-årige datter begået i september 2018 efter, at han havde bragt hende ude af stand til at gøre modstand ved at have givet hende sove- og allergimedicin. Herudover var han tiltalt for 27 forhold om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, hvoraf han i ét forhold var tiltalt for at givet datteren sove- og allergimedicin. Han var endvidere tiltalt for 19 forhold om blufærdighedskrænkelser begået mod børnene, 1 forhold om trusler mod børnene, besiddelse og udbredelse af børnepornografiske billeder og filmsekvenser, samt seksuel omgang med en hund. Forholdene var begået fra april 2003 til marts 2019. Den 42-årige blev anholdt den 10. april 2019, og har været varetægtsfængslet under sagen

Tiltalen var voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 225, blufærdighedskrænkelse efter § 232, stk. 1, 2. led, børnepornografi efter § 235, stk. 1 og 2, trusler efter § 266 samt overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 4, nr. 1, jf. § 3 a, stk. 1.

Den 42-årige erkendte, at han havde begået blufærdighedskrænkelser mod børnene, og at han herunder havde optaget billeder og filmsekvenser af krænkelserne. Han nægtede at have haft samleje med datteren, samt at krænkelserne var af en sådan grovhed, at de kunne karakteriseres som ”voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje” i de 27 forhold, hvor han var tiltalt for dette. Han nægtede endvidere trusler mod børnene.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde haft samleje med sin datter, og han blev derfor fundet skyldig i ”voldtægt ved samleje”. Efter resultatet af retskemiske analyser af datterens hår var det endvidere bevist, at han havde givet hende sove- og allergimedicin i forbindelse med voldtægten. Anklagemyndigheden havde under hovedforhandlingen vist talrige billeder og filmsekvenser af tiltaltes overgreb, og retten fandt, at forholdene var af en sådan grovhed, at han i 25 forhold blev fundet skyldig i ”voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje”. Retten fandt det ikke bevist, at ét af disse forhold var begået efter, at han havde givet datteren sove- og allergimedicin, ligesom retten fandt, at ét forhold ikke havde karakter af ”voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje”, men derimod var blufærdighedskrænkelse. Han blev herudover frifundet i ét forhold.

Efter børnenes forklaringer fandt retten endvidere den 42-årige skyldig i trusler mod børnene, og han blev i overensstemmelse med sin erkendelse fundet skyldig i seksuel omgang med en hund samt besiddelse af mere end 5.700 filer med børnepornografiske billeder og filmsekvenser, hvoraf han havde udbredt mere end 50 filer på internettet.

Retten fandt således den 42-årige skyldig i alle forhold, bortset fra 2 forhold, hvor han blev fundet delvist skyldig og ét forhold, hvor han blev frifundet.

Den 42-årige er blevet mentalundersøgt og fundet strafegnet. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdenes antal og karakter, og herunder at tiltalte gennem mange år systematisk og kontinuerligt havde forøvet meget grove seksuelle overgreb mod børnene, der var under 12 år gamle. Den 42-årige blev endvidere idømt såkaldte bolig- og besøgsforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 2 og 3, ligesom mobiltelefoner og pc-udstyr blev konfiskeret. Den 42-årige blev dømt til at betale 300.000 kr. i torterstatning til datteren og 100.000 kr. i torterstatning til sønnen.

Sagen var en domsmandssag, idet den 42-årige havde fravalgt, at sagen skulle be­hand­les som nævningesag.

Den 42-årige ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse i de forhold, hvor han ikke havde erkendt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 27. april 2020.