Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

10 jun 2020

Retten i Holstebro

6 måneders fængsel for 174 tilfælde af mandatsvig

Forhenværende kommunaldirektør idømt 6 måneders fængsel, heraf 4 måne-der betinget for i 174 tilfælde at have ladet kommunen afholde private udgifter for samlet 123.098,60 kr.

Sagsnummer: SS 8E-584/2020

Sagen kort fortalt

Den forhenværende kommunaldirektør var tiltalt for, ved brug af et Mastercard udleveret til afholdelse af kommunale repræsentationsudgifter, i 174 tilfælde at have ladet kommunen afholde private udgifter for samlet 123.098,60 kr., herunder til kontanthævninger, restaurantbesøg og indkøb af dagligvare.

Tiltalen var mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 2, og sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Dommens resultat

Retten fandt det i overensstemmelse med tilståelsen bevist, at den forhenværende kommunaldirektør var skyldig i mandatsvig for samlet 123.098,60 kr. ved i 174 tilfælde af have brugt kommunale midler til private formål.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 6 måneder. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget med vilkår om en straffri prøvetid på 1 år.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på tiltaltes betroede stilling, beløbets størrelse og at forholdet var begået over en periode på mere end 2 år.

 

Retten fandt, at udgangspunktet i sager af denne type er, at straffen kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte var af kriminalforsorgen fundet uegnet til samfundstjeneste, og udgangspunktet var herefter, at straffen skulle være ubetinget. Selvom der var grundlag for at gøre straffen ubetinget, fandt retten, under hensyn til tiltaltes ustraffede fortid og tiltaltes personlige forhold, at sagen var egnet til, at straffen for størstedelen blev gjort betinget. 4 måneder af straffen blev derfor gjort betinget i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, og § 58, stk. 1.

 

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 10. juni 2020.