13 jan 2021

Retten i Holstebro

Opstart af hovedforhandling i den såkaldte ”kvote-sag”.

Opstarten af hovedforhandlingen i den såkaldte ”kvote-sag” ved Retten i Holstebro er udskudt til den 24. februar 2021.

Sagsnummer: SS 3-2664/2020

Sagen kort fortalt

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har ved anklageskrift af 24. juni 2020 rejst tiltale mod otte personer, en registreret revisor, et revisionsfirma, en advokat og et advokatfirma for at have omgået kvotekoncentrationsreglerne i fiskerilovgivningen. Anklagemyndigheden påstår de tiltalte idømt bødestraf, samt at én af de tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, ligesom der er påstand om, at revisoren og advokaten frakendes retten til henholdsvis at være registreret revisor/udøve anden revisionsvirksomhed og at udøve advokatvirksomhed. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af i alt knap 232 mio. kr. hos seks selskaber, et fiskeriselskab og et partsrederi.

Hovedforhandlingen

Sagen behandles som en domsmandssag, og hovedforhandlingen forventes at køre over 25 retsdage, ligesom der er berammet yderligere ”reservedage”. Det forventes, at der vil blive afsagt dom i maj/juni 2021.

Hovedforhandlingen skulle være startet den 14. januar 2021, men er under henvisning til den aktuelle COVID-19-situation udskudt til den 24. februar 2020. Det forventes, at der vil være et begrænset antal pladser i retssalen til tilhørere og journalister, og der vil i den forbindelse blive reserveret et antal pladser til pressen. Retten opfordrer derfor journalister til at meddele retten senest den 19. februar 2021 kl. 12.00 på mailadressen, mibk@domstol.dk, hvis man ønsker at overvære hovedforhandlingen, hvorefter retten vil tage stilling til, i hvilken udstrækning der kan reserveres pladser til de mødende journalister. 

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer, retspræsident Christian Schou, på telefon 25 22 34 96.