19 apr 2021

Retten i Holstebro

Retsliste uge 16

Det bemærkes at retssal 6 og 7 er i Thisted

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
19-04-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal B. Rettens j.nr.: 7-780/2021

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Karina Skou                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71281-00015-21

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8416/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8171/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Aase Tolbøll Sig                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Kristen Johannes Sig                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8151/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Harry Ingolf Jacobsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Ingrid Jacobsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8132/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Birtha Holst Aarestrup-Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Finn Aarestrup-Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8447/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8341/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Flemming Thomsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Susanne Anette Rasmussen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8483/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8245/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Leon Bøgh Kirketerp                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Kirsten Kirketerp                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8263/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Jan Christensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Helle Nørgaard                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8237/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Kirsten Ring Rasmussen                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8407/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.09:00 - 09:35. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-3896/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Holstebro Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81270-00379-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8344/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Birger Lund                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Anette Amby Christensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8452/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                          
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8404/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 7-500/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Advokat: Linda Saugmann Christensen                         
Sagen drejer sig om: Indbrud - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75311-00068-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8365/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Gert Leth Jakobsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                          
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 14:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-715/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Carsten Lyngs                          
Sagen drejer sig om: Bedrageri - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-76404-00007-18

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8413/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 8B-3910/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Lægaard Bindslev                         
Advokat: Peter Hviid                         
Sagen drejer sig om: Trussel på livet - Struer, Hjerm og Holstebro                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-74265-00134-20

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
19-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Mødelokale 5. Rettens j.nr.: BS-8299/2021-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagsøgers advokat: Charlotte Hollænder                         
Sagsøgtes advokat: Jesper Rohde                         
Sagen drejer sig om: Bopæl og samvær

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8358/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                          
Sagsøger: Kent Brødbæk                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Gitte Brødbæk                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8347/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Jan Kristensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Tina Dyrberg Kristensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8420/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8485/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8264/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Lis Nørgaard Laugesen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8399/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8450/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8477/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.09:35 - 10:00. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-4123/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Hstighedsovertrædelse - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81278-01400-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-04-2021 kl.10:00 - 10:25. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-1146/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel, brugstyveri af bil m.m. - Hjerm m.fl.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00432-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-04-2021 kl.10:25 - 10:50. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-359/2021

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Lemvig Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00712-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
19-04-2021 kl.10:30 - 12:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-48653/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Klagers advokat: Lars Buurgaard Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.10:50 - 11:20. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-882/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse, benyttet håndholdt mobil under kørslen, spirituskørsel samt ej overholdt vigepligt - Holstebro Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-81274-02878-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.11:25 - 12:05. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-391/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                          
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81270-00696-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.13:00 - 13:25. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-394/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-84220-00232-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Småsag
19-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal H. Rettens j.nr.: BS-3829/2021-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                          
Sagsøger: ETU FORSIKRING A/S                         
Sagsøgers advokat: Emil Møller Andersen                         
Sagsøgte: 3H HOLDING ApS                         
Sagsøgtes advokat: Poul Müller                         
Sagen drejer sig om: Forsikring

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 7-4897/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Advokat: Janny Lundhus Mikkelsen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri m.m. - Holstebro, Herning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75563-00437-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.13:25 - 13:50. Retssal B. Rettens j.nr.: 8A-395/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84220-00254-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.13:50 - 14:15. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-396/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                          
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84220-00622-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-04-2021 kl.14:00 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-4855/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Ib Rene Laursen                         
Sagen drejer sig om: Indbrudstyveri og bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75184-00196-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.14:15 - 14:40. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-397/2021

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84220-00623-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
19-04-2021 kl.14:40 - 15:05. Retssal C. Rettens j.nr.: 8A-399/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven - Hjerm                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81440-00203-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8171/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Aase Tolbøll Sig                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Kristen Johannes Sig                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8452/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8413/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8416/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8365/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Gert Leth Jakobsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8477/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                          
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8237/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Kirsten Ring Rasmussen                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8420/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                          
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8344/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Birger Lund                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Anette Amby Christensen                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8447/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-04-2021 kl.09:00 - 09:30. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-4411/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Socialt bedrageri - Aabybro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 5100-76404-00007-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8450/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8407/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8485/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8483/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8263/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Jan Christensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Helle Nørgaard                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 7-347/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Voldtægt - Nykøbing Mors                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-72317-00001-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8358/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Kent Brødbæk                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Gitte Brødbæk                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8264/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Lis Nørgaard Laugesen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8132/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Birtha Holst Aarestrup-Nielsen                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Finn Aarestrup-Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8245/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Leon Bøgh Kirketerp                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Kirsten Kirketerp                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                          
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8404/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                          
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8151/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Harry Ingolf Jacobsen                          
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Ingrid Jacobsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8341/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Flemming Thomsen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Susanne Anette Rasmussen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8347/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Jan Kristensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøger: Tina Dyrberg Kristensen                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Rosbjerg Korsgaard                         
Sagsøgte: Villy Pilgaard                         
Sagsøgtes advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: BS-8399/2017-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Villy Pilgaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Melchior                         
Sagsøgte: A2 ARKITEKTERNE A/S                         
Sagsøgtes advokat: Kim Thusgaard Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-04-2021 kl.09:00 - 10:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-4893/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Formærmelig tiltale af off. myndighed - Lemvig                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70321-00013-20

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
20-04-2021 kl.10:00 - 10:30. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-401/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-83220-00009-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-04-2021 kl.10:30 - 12:00. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-725/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Advokat: Rasmus B. Kronborg                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af autorisationsloven - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-86251-00001-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-04-2021 kl.10:30 - 12:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-4683/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Hærværk samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og knivloven - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-77111-00403-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-04-2021 kl.12:50 - 13:20. retssal 7. Rettens j.nr.: 7-730/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Databedrageri - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-76151-00252-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
20-04-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssal B. Rettens j.nr.: 5-845/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71290-00003-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal D. Rettens j.nr.: 7-907/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Bent Aagaard                         
Sagen drejer sig om: Euforiserende stoffer - Struer og Lemvig                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84111-00106-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-387/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Forbud mod større forsamlinger - Thyholm                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-86990-00001-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-04-2021 kl.13:20 - 13:40. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-726/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                          
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af straffeloven - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00959-20

Straffesag, Tilståelsessager, Ubetinget spiritus/narko
20-04-2021 kl.13:40 - 14:00. retssal 7. Rettens j.nr.: 7-651/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Euforiserende stoffer - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84111-00006-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-04-2021 kl.14:00 - 14:45. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-4857/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af udlændingeloven - Jegindø                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 3700-84137-00009-19

Tvangsauktion, Retsmøder, med parter, Auktion fast ejendom
21-04-2021 kl.09:00. Retssal C. Rettens j.nr.: 10A-42/2021

Retsmødet er offentligt            
Foged: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Rekvirent: Realkredit Danmark                         
Rekvirent advokat: Pernille Rüsz Bloch                         
Matr.Nr.: Den Mellemste Del, Ulfborg 8

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 11:30. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-494/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                          
Advokat: Karsten Hjorth Larsen                         
Sagen drejer sig om: Hærværk - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-77111-01546-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 10:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 8D-2889/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Leo Winther Plougmann                         
Advokat: Rasmus B. Kronborg                         
Sagen drejer sig om: Falsk anmeldelse samt tyveri - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70681-00012-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:30 - 15:30. Retssal A. Rettens j.nr.: 3-2664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hardy Brunsgård Pedersen, Per Kiel Lauritsen                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Niels Christian Strauss                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - omgået kvotekoncentrationsreglerne - Nordsøren m.fl.                         
Anklagemyndighed: SA                          
Politiets journalnr.: SØK-70661-00001-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.10:30 - 12:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 8D-1102/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Leo Winther Plougmann                          
Advokat: Rasmus B. Kronborg                         
Sagen drejer sig om: Vold - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00092-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 8D-3503/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Leo Winther Plougmann                         
Advokat: Rasmus B. Kronborg                         
Sagen drejer sig om: Trusler - Vesløs                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-74265-00188-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
21-04-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssal B. Rettens j.nr.: 8D-4937/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Advokat: Pernille Rüsz Bloch                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-72334-00008-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-1071/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Karsten Hjorth Larsen                         
Sagen drejer sig om: Vold mod nogen i offentlig tjeneste - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70305-00048-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 11:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 99-1045/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Lægaard Bindslev                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Tyveri m.m. - Holstebro m.fl.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75431-00003-21

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-26441/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøger: JDV Management                         
Sagsøgers advokat: Keld Friis                         
Sagsøgte: BY LASSEN ApS                          
Sagsøgtes advokat: Camilla Sand Fink                         
Sagsøgte: BUURSKOV & LASSEN MASKINFABRIK ApS                         
Sagsøgtes advokat: Camilla Sand Fink                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Tjenesteydelser

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal F. Rettens j.nr.: BS-26345/2020-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Leo Winther Plougmann                          
Sagsøgers advokat: Bitten Kjærsgaard                         
Sagsøgtes advokat: Henrik Hougaard                         
Sagen drejer sig om: forældremyndighed og samvær

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: 3-2664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hardy Brunsgård Pedersen, Per Kiel Lauritsen                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                          
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                          
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - omgået kvotekoncentrationsreglerne - Nordsøren m.fl.                         
Anklagemyndighed: SA                          
Politiets journalnr.: SØK-70661-00001-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
22-04-2021 kl.09:00 - 09:25. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4546/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Benyttet håndholdt teleudstyr under kørslen - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81394-01144-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.09:25 - 09:50. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4618/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Morsø Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00174-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:30 - 12:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 8C-3196/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                          
Advokat: Peter Hviid                         
Advokat: Karsten Hjorth Larsen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri samt besiddelse af hashmix til eget brug Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-75569-00010-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.09:50 - 10:15. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4619/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00619-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.10:15 - 10:40. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4620/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Advokat: Thomas Andreas Mikkelsen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80117-00088-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
22-04-2021 kl.10:40 - 11:05. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4613/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                          
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven Morsø Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81190-00008-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.11:05 - 11:30. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4621/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Kørsel med euforiserende stoffer i blodet - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-80119-00005-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.11:30 - 11:55. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4623/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                          
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Skive Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00591-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 8B-892/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Lægaard Bindslev                         
Advokat: Casper Strandby                         
Sagen drejer sig om: Euforiserende stoffer - Nykøbing M                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84111-00013-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal D. Rettens j.nr.: 8C-4690/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Advokat: Peter Hviid                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af straffeloven og ordensbekendgørelsen - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-70671-00037-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.13:00 - 13:25. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4610/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00595-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
22-04-2021 kl.13:25 - 13:50. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4612/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00365-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
22-04-2021 kl.13:50 - 14:25. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4633/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af fiskerilovgivningen - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-89170-00052-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
22-04-2021 kl.14:25 - 14:50. retssal 7. Rettens j.nr.: 6-4635/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81023-01810-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
22-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 8C-1072/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Sagen drejer sig om: Brandstiftelse - Thyholm                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71121-00008-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
22-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 8B-1194/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Lægaard Bindslev                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Linde                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70671-00085-20

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
23-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal H. Rettens j.nr.: BS-50310/2020-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøgers advokat: Janny Lundhus Mikkelsen                         
Sagsøgtes advokat: Karsten Hjorth Larsen                         
Sagen drejer sig om: Samvær

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
23-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-26441/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøger: JDV Management                         
Sagsøgers advokat: Keld Friis                         
Sagsøgte: BY LASSEN ApS                         
Sagsøgtes advokat: Camilla Sand Fink                         
Sagsøgte: BUURSKOV & LASSEN MASKINFABRIK ApS                         
Sagsøgtes advokat: Camilla Sand Fink                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Tjenesteydelser

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
23-04-2021 kl.10:30 - 12:00. Retssal D. Rettens j.nr.: BS-51006/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Klagers advokat: Michael Alstrup Kristensen                          
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
23-04-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssal B. Rettens j.nr.: 2-1227/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71281-00024-21