26 apr 2021

Retten i Holstebro

Retsliste uge 17

Det bemærkes at retssal 6 og 7 er i Thisted

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.09:00 - 09:45. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-940/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Sagen drejer sig om: Modsættelse af anholdelse - Thyholm                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70310-00001-21

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal F. Rettens j.nr.: BS-39381/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Sagsøger: ScanNautic A/S                         
Sagsøgers advokat: Kenneth Cramer                         
Sagsøgte: JD CRAFTS A/S                          
Sagsøgtes advokat: Niels Jørn Friborg                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Erstatning uden for kontrakt

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
26-04-2021 kl.09:00 - 09:15. Mødelokale 2.0. Rettens j.nr.: BS-48653/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Klagers advokat: Lars Buurgaard Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-15107/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Sagsøger: Randi Pedersen                         
Sagsøgers advokat: Freja Ingeborg Doctor Hansen                         
Sagsøgte: MORSØ KOMMUNE                         
Sagsøgtes advokat: Filip Augustin Henriques                         
Sagen drejer sig om: Arbejdsskade

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.09:45 - 10:30. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-636/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af miljøloven - Lomborg                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-88110-00095-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Småsag
26-04-2021 kl.10:00 - 12:00. Retssal H. Rettens j.nr.: BS-40950/2020-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                          
Sagsøger: HI3G DENMARK ApS                         
Sagsøgers advokat: Daniel James Pedersen                         
Sagsøgte: Hans Kristian Kjærgaard v/ Hans Kristian Kjærgaard                         
Sagsøgtes advokat: Camilla Kjeldsen-Starcke                         
Sagen drejer sig om: Køb

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.10:30 - 12:00. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-572/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                          
Sagen drejer sig om: Ulovligt arbejde/arbejdsgiver                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84137-00020-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-3734/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Advokat: Ib Rene Laursen                         
Advokat: Karsten Hjorth Larsen                         
Sagen drejer sig om: Indbrud i lejlighed - Vemb                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75212-00162-20

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
26-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-4517/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Advokat: Ib Rene Laursen                         
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 5100-83220-00057-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
26-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: 8C-1099/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Sagen drejer sig om: Afgivet urigtig erklæring - Lemvig                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70661-00001-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
27-04-2021 kl.09:00 - 12:00. retssal 7. Rettens j.nr.: 8A-109/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Advokat: Uffe Baller                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af dyreværnsloven - Thisted                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-89110-00074-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 5-118/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Udbredelse af børnepornografisk materiale - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 2300-72387-00039-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-3510/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                          
Advokat: Carsten Lyngs                         
Sagen drejer sig om: Vold - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00592-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 6-1335/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                         
Advokat: Claus Allan Bonnez                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Vold - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00202-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:30 - 15:30. Retssal A. Rettens j.nr.: 3-2664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hardy Brunsgård Pedersen, Per Kiel Lauritsen                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                          
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Peter Gerken                         
Advokat: Niels Christian Strauss                          
Advokat: Niels Christian Strauss                         
Advokat: Peter Gerken                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                          
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Omgået kvotekoncentrationsreglerne - Nordsøen m.fl.                         
Anklagemyndighed: SA                         
Politiets journalnr.: SØK-70661-00001-18

Tvangsauktion, Retsmøder, med parter, Auktion fast ejendom
27-04-2021 kl.10:30. retssal 6. Rettens j.nr.: 10B-320/2020

Retsmødet er offentligt            
Foged: Leo Winther Plougmann                         
Rekvirent: Thisted Kommune                         
Rekvirent advokat: Carsten Lyngs                       
Skyldner advokat: Gunhild Maj Stausholm-Møller                         
Matr.Nr.: Hurup By, Hurup 5                         
Beliggende: Kirkevej 38, 7760 Hurup Thy

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
27-04-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssal F. Rettens j.nr.: 5-4842/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Hærværk - Holstebro                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-77111-01644-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
27-04-2021 kl.11:15 - 12:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 6-851/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Niels Bjerre                          
Sagen drejer sig om: Bortfjernelse uden at betale m.m. - Holstebro + Struer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-77645-00028-20

Straffesag, Grundlovssager, Foranstaltning under efterforskning
27-04-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 5-1157/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Advokat: Lotte Bliddal                         
Sagen drejer sig om: Mentalundersøgelse - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00117-20

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
27-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-12701/2021-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøgers advokat: Morten Boas Therkildsen                         
Sagsøgtes advokat: Gunhild Maj Stausholm-Møller                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-4044/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Carsten Lyngs                         
Sagen drejer sig om: Videredeling af børnepornografisk materiale - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-72386-00042-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
27-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 2-1140/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri - Hanstholm                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-75615-00003-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: 3-2664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Per Kiel Lauritsen, Hardy Brunsgård Pedersen                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Niels Christian Strauss                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Niels Christian Strauss                         
Advokat: Peter Gerken                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Peter Gerken                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - omgået kvotekoncentrationsreglerne - Nordsøren m.fl.                         
Anklagemyndighed: SA                         
Politiets journalnr.: SØK-70661-00001-18

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
28-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Mødelokale 5. Rettens j.nr.: BS-29127/2020-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøgers advokat: Bent Aagaard                         
Sagsøgtes advokat: Peter Hviid                         
Sagen drejer sig om: Bopæl og samvær.

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 10:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-1326/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Holstebro                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70671-00061-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 1-4392/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Keld Frederiksen                         
Sagen drejer sig om: Vold - Struer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00771-20

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
28-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Mødelokale 5. Rettens j.nr.: BS-29122/2020-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøgers advokat: Bent Aagaard                         
Sagsøgtes advokat: Peter Hviid                         
Sagen drejer sig om: Samvær

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 8D-4906/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Leo Winther Plougmann                         
Advokat: Stina Borup                         
Advokat: Trine Høgedal Nielsen                         
Advokat: Karina Skou                         
Sagen drejer sig om: Vold og trusler - Nykøbing M                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73251-00063-20

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
28-04-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal G. Rettens j.nr.: 8C-1155/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Opretholdelse af foranstaltning - Thyholm                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-10171-00027-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
28-04-2021 kl.11:00 - 12:00. Retssal G. Rettens j.nr.: 8C-723/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kira Cecilie Laugesen                         
Advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Tyveri m.m. - Ulfborg m.fl.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-76141-01084-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-04-2021 kl.11:00 - 12:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 1-490/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Sagen drejer sig om: Fornærmelig tiltale mod tjenestemænd                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70318-00053-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 2-510/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen                         
Advokat: Rasmus B. Kronborg                         
Sagen drejer sig om: Vold - Hurup Thy                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00806-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal B. Rettens j.nr.: 1-954/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Tobias Engby                          
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71289-00003-21

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal B. Rettens j.nr.: 8B-1092/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4100-73241-00138-21

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal B. Rettens j.nr.: 8B-980/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Rolf Lindegaard Gregersen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-71289-00003-21

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal B. Rettens j.nr.: 1-1061/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Berit Ernst                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73241-00138-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 7-3100/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Advokat: Keld Frederiksen                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 01lc-76141-06217-20

Straffesag, Grundlovssager, Udlændinge
28-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal B. Rettens j.nr.: 1-1247/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christian Schou                         
Advokat: Kjeld Skov                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84127-00004-21

Straffesag, Grundlovssager, Foranstaltning under efterforskning
28-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal F. Rettens j.nr.: 99-1248/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagen drejer sig om: Grundlovssag beslaglæggelse - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-30130-00023-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
28-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal F. Rettens j.nr.: 7-1191/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af børnepornografisk materiale - Hanstholm                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-72387-00049-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
29-04-2021 kl.09:00 - 09:35. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-4616/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Kørsel med euforiserende stoffer i blodet - Roslev                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80242-00836-20

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
29-04-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssal C. Rettens j.nr.: BS-7270/2021-HOL

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anne Lægaard Bindslev                         
Sagsøgers advokat: Bjarne Vium                         
Sagen drejer sig om: Forældremyndighed

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal A. Rettens j.nr.: 3-2664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Per Kiel Lauritsen, Hardy Brunsgård Pedersen                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Niels Christian Strauss                         
Advokat: Søren Bech                          
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Niels Christian Strauss                          
Advokat: Peter Gerken                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                         
Advokat: Søren Bech                         
Advokat: Olaf Koktvedgaard                          
Advokat: Peter Gerken                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - omgået kvotekoncentrationsreglerne - Nordsøren m.fl.                         
Anklagemyndighed: SA                         
Politiets journalnr.: SØK-70661-00001-18

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
29-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal G. Rettens j.nr.: BS-26907/2018-HOL

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lillian Lund Tinggaard                         
Sagsøger: Hans Henrik Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Bjørn Elling                         
Sagsøgte: Ankestyrelsen                         
Sagsøgtes advokat: Inge Houe                         
Sagen drejer sig om: Arbejdsskade

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal D. Rettens j.nr.: 8D-4906/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Leo Winther Plougmann                         
Advokat: Stina Borup                         
Advokat: Trine Høgedal Nielsen                         
Advokat: Karina Skou                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Vold og trusler - Nykøbing M                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-73251-00063-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
29-04-2021 kl.09:30 - 11:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 8A-1244/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Behandlet slagtesvin uforsvarligt under transport - Vinderup                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-89110-00162-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
29-04-2021 kl.09:35 - 09:55. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3546/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00001-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
29-04-2021 kl.09:55 - 10:15. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3591/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Frøstrup                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81274-02425-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
29-04-2021 kl.10:15 - 10:35. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3583/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81023-02186-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
29-04-2021 kl.10:35 - 10:55. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3589/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00111-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
29-04-2021 kl.10:55 - 11:20. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3848/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Lille knallert, ej lovlig - Nykøbing Mors                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81446-00467-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
29-04-2021 kl.11:20 - 11:55. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-3587/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse - Thisted m.fl.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-81023-05406-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
29-04-2021 kl.13:00 - 13:30. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-4024/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Advokat: Jakob Fastrup                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80201-00173-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
29-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal E. Rettens j.nr.: 8A-4692/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                          
Advokat: Peter Hviid                         
Sagen drejer sig om: Lagt hindring i vejen for politiets arbejde - Holstebro                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-70304-00036-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
29-04-2021 kl.13:30 - 13:55. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-4648/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Kørsel med euforiserende stoffer i blodet - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80242-00920-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
29-04-2021 kl.13:55 - 14:20. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-957/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-80117-00043-19

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
29-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal E. Rettens j.nr.: 8A-1190/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mona Stenstrup Rosenlund                         
Sagen drejer sig om: Vilkårsændring                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-83220-00024-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-04-2021 kl.14:40 - 15:00. retssal 7. Rettens j.nr.: 5-1348/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rikke Fisker Sørensen                         
Sagen drejer sig om: Brugstyveri af motorkøretøj mm. - Thisted Kommune                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-77281-00037-21