22 mar 2021

Retten i Horsens

Stillingsopslag- medhjælpere i gældssaneringssager

Retten i Horsens søger pr. 1. september 2021 et antal advokater fra retskredsen til som medhjælper for skifteretten i gældssaneringssager at udføre de i konkurslovens § 219, stk. 1 omhandlede opgaver.

Der vil ved besættelsen af stillingerne blive lagt vægt på ansøgernes faglige kompetencer og praktiske erfaring inden for området.

Skifteretten forventer, at de, der antages som medhjælpere, selv forestår en væsentlig del af arbejdet med den enkelte sag og deltager personligt i møder i skifteretten.

Stillingerne vedrører en periode på 4 år fra den 1. september 2021 til 31. august 2025.

Ansøgning med oplysning om erfaringsgrundlag og kurser/efteruddannelse indenfor området, fremsendes til Skifteretten pr. mail: skifte.hrs@domstol.dk og bedes mærket med ”ansøgning medhjælper”.

Opmærksomheden henledes på, at arbejdet med gældssaneringssager vil blive aflønnet med udgangspunkt i et salær for 13 timer for sager med en ansøger og for 17 timer for sager med to ansøgere. Timetaksten følger forsvarertaksten.

Ansøgningsfristen udløber den 1. maj 2021.

 

Trine Poulsen

Byretspræsident