22 mar 2021

Retten i Horsens

Stillingsopslag-medhjælpere i tvangsopløsningssager

Retten i Horsens søger pr. 1. september 2021 et antal advokater fra retskredsen som medhjælper for skifteretten i tvangsopløsningssager.

Der vil ved besættelsen af stillingerne blive lagt vægt på ansøgernes faglige kompetencer og praktiske erfaring inden for området samt på skifterettens hidtidige samarbejde med den pågældende. Alene bestallingshavende advokater kan forvente at komme i betragtning til stillingerne.

Skifteretten forventer, at de, der antages som medhjælpere/faste likvidatorer, selv foretager en væsentlig del af bobehandlingen i det enkelte bo og i øvrigt har god indsigt i den øvrige del af bobehandlingen.

Stillingerne vedrører en periode på 4 år fra 1. september 2021 til 31. august 2025.

Ansøgning med oplysning om erfaringsgrundlag og kurser/efteruddannelse indenfor området, fremsendes til Skifteretten pr. mail: skifte.hrs@domstol.dk og bedes mærket med ”ansøgning likvidator”.

Ansøgningsfristen udløber den 1. maj 2021.

 

Trine Poulsen

Byretspræsident