04 dec 2020

Københavns Byret

COVID-19 situationen i Hovedstadsområdet og Helsingør

Information om retternes forholdsregler under COVID-19 situationen i Hovedstadsområdet og Helsingør.

Opdateret 4/2/2021

Danmarks Domstole er meget opmærksomme på ikke at udsætte domstolenes brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder.

Retssalene ved alle retter er indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så retsmøder kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Under hensyntagen til smitteudviklingen og i lyset af de nye sundhedsfaglige retningslinjer vil det i retterne i Hovedstadsområdet og Helsingør dog nu blive vurderet, i hvilket omfang udkørende fogedforretninger mv. kan udskydes til efter nytår. Der vil desuden være skærpet opmærksomhed ved retterne på, at besigtigelser ved tvangsauktioner mv. fortsat afvikles på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Københavns Byret har fundet det rigtigst kun at gennemfører udkørende fogedforretninger, hvis det er særligt påkrævet og kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Dommerne vil i boligretssager eller andre sager, hvor der bliver tale om udkørende besigtigelser, konkret tage stilling til, om sagen skønnes at kunne gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

De hidtil gældende regler for hygiejne og adfærd gælder som hidtil. Gå til gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd.