26 maj 2020

Københavns Byret

Til rettens brugere

Vi er glade for at kunne åbne igen den 27. april 2020

Vi er glade for at kunne åbne igen den 27. april 2020, for det betyder, at Byretten udover kritiske sager – som vi hele tiden har gennemført – nu også vil kunne gennemføre alle andre typer af sager. Det forudsætter dog, at vi har de fornødne lokaler, hvor vi kan gennemføre retsmøderne sundhedsmæssigt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På grund af de sundhedsmæssige krav vil der ikke kunne være så mange mennesker i bygninger og retssale som normalt. En række større sager kan derfor ikke for tiden gennemføres, fordi vi ikke har tilstrækkeligt store retssalene. Domstolene ved at skaffe de nødvendige lokaler uden for de eksisterende retsbygninger. Endvidere er det i Byretten nødvendigt at flytte en række retsmøder til større lokaler, som vi ikke har tilstrækkeligt mange af, ligesom sagerne på grund af løbende rengøring mv. i retslokaler ikke kan berammes så tæt som normalt. Hertil kommer, at vi også skal have retslokaler til de mange nye sager, som anklagerne har haft mulighed for at lave hjemme, mens Danmark har været lukket ned fra den 13. marts 2020 og som anklagemyndigheden nu har fremsendt.

Man må derfor desværre se i øjnene, at Byretten i den kommende tid vil have længere sagsbehandlingstider end sædvanligt, og at pladsen til tilhørere vil være meget begrænset.

Vi håber, rettens brugere vil have forståelse for, at medarbejderne gør alt hvad de kan for at få sagerne behandlet, og at alle vil udvise de fornødne tålmodighed.


Vi er i fuld gang og det skal nok lykkes at få sagerne behandlet.