Gå til sidens indhold

Københavns Byret

20 apr 2021

Københavns Byret

Sagsbehandlingstiderne ved Københavns Byret

Vi er glade for, at Byretten nu igen stort set kan behandle sager som før Covid-19. Det betyder, at Byretten udover kritiske sager – som vi hele tiden har gennemført – nu også vil kunne gen-nemføre alle andre typer sager. Det forudsætter dog, at vi har de nødvendige lokaler og med-arbejdere.

Som det tydeligt fremgår af medierne, afvikler Byretten sager med så mange tiltalte, at vi ikke i bygningerne på Nytorv har tilstrækkeligt store retssale. Det er lykkedes at leje 2 meget store lokaler i Nicolai Eigtveds Gade, hvor de store sager kan behandles.

Byretten har imidlertid allerede modtaget et meget betydeligt antal yderligere straffesager, som anklagerne under nedlukningen i 2020 har haft tid til at skrive anklageskrift i. Hertil kommer, at der nu i Københavns Politi er etableret en yderligere advokatur ”Særlig Indsats”, der årligt de kommende 3 år skal rydde op i bunkerne af gamle sager i politiet vedrørende årligt 4000 sigtelser. Dette vil medføre, at Byretten vil modtage mange yderligere straffesager de kommende år, og at de lange berammelsestider, der desværre er opstået, vil blive endnu længere.

Vi har anmodet om yderligere ressourcer til at løfte opgaven og håber, at vi kan få ansat de fornødne medarbejdere. Det vil under alle omstændigheder tage noget tid.

Jeg håber derfor, at rettens brugere vil acceptere, at medarbejderne gør alt hvad de kan for at få sagerne behandlet, ligesom jeg håber, at alle vil udvise den fornødne tålmodighed og forståelse for medarbejdernes svære situation.

Vi er i fuld gang, og det skal på et tidspunkt nok lykkes at få sagerne behandlet.

 

 Søren Axelsen

Retspræsident