Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 aug 2021

Københavns Byret

Orientering om sager vedrørende fildeling

Orientering om sager vedrørende påstået ulovlig download og deling af film anlagt af Copyright Management Services Ltd. (CMS).

Som tidligere omtalt i nyheder af 24. februar 2020 og 8. juli 2020 var et større antal sager anlagt med påstand om ulovlig download og deling af film (fildeling) ved Københavns Byret. Sagerne var anlagt af blandt andet  Copyright Management Services Ltd. (CMS) og har været omtalt i flere medier, herunder Berlingske Tidende og DR, ligesom flere andre retter har skrevet om sagerne på deres respektive hjemmesider.

Københavns Byret afsagde i juli 2020 mere end 60 kendelser i sagskomplekset, hvor retten afviste sagerne, som følge af manglende søgsmåls kompetence.

Procesbevillingsnævnet meddelte ved afgørelse af 15. oktober 2020 Copyright Management Services Ltd. har appeltilladelse til at kære rettens afgørelse i et antal sager til Østre Landsret.

Østre Landsret har den 4. december 2020 stadfæstet et antal af Københavns Byrets kendelser om at afvise sagerne, som følge af, at Copyright Management Services Ltd. manglede søgsmålskompetence.

Er du part i en sag om påstået ulovlig fildeling, kan du gennem domstolenes sagsportal, www.minretssag.dk, se afgørelsen på din sag.

Har du spørgsmål til retten om sagen, skal du skrive på sagen via sagsportalen (www.minretssag.dk).