Gå til sidens indhold

Københavns Byret

08 jun 2023

Københavns Byret

Dom i sag om knivstik af læge under et hjemmebesøg

Dom afsagt: 8. juni 2023

Københavns Byret har dømt en 31-årig mand til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid for manddrab.

Sagen kort fortalt

Københavns Byret har den 8. juni 2023 ved et nævningeting fundet en 31-årig mand skyldig i manddrab ved at have tildelt en 64-årig læge på hjemmebesøg på Amager bl.a. et knivstik i brystet den 21. juni 2022. Den 31-årige er blevet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid.

Under sagen har den 31-årige nægtet sig skyldig i manddrab, men erkendt sig skyldig i grov vold.

Han har ikke ønsket at udtale sig under sagen.

Der er under sagen afgivet forklaring af den 31-åriges mor om episoden, en politibetjent der var tilkaldt til stedet, samt en vicestatsobducent, der har forklaret om indholdet og resultatet af obduktionsrapporten.

Skyldkendelsens resultat

Et enigt nævningeting har efter bevisførelsen om hændelsesforløbet lagt til grund, at lægen var kommet på hjemmebesøg med henblik på at vurdere, om den 31-årige skulle indlægges. Under forløbet blev den 31-årige gradvist mere ophidset. Den 31-årige tog på et tidspunkt en kniv op af en køkkenskuffe, og da lægen prøvede at flygte ud af lejligheden, fortsatte den 31-årige efter lægen. Lægen blev i ejendommens opgang stukket med kniven to steder, et stik i hjertet og et i venstre overarm, og hvor stikkanalen ind i hjertet var mindst 5 cm lang. Lægen afgik ved døden den 28. juni 2022. Den 31-årige erkendte at have stukket lægen med kniven.

Et enigt nævningeting har på baggrund af den retsmedicinske vurdering fundet det bevist, at dødsårsagen var stiklæsionen i hjertet og følgerne heraf, herunder iltmangelbetinget hjerneskade.

Et enigt nævningeting har endvidere efter bevisførelsen fundet det bevist, at den 31-årige anså det for overvejende sandsynligt, at hans knivstik ville medføre lægens død, og at han således havde forsæt til manddrab. Nævningetinget har lagt vægt på, at den 31-årige var fortsat efter lægen ud af lejligheden, da lægen prøvede at flygte, samt navnlig måden, hvorpå knivstikkene blev udført, herunder placeringen og den anvendte kraft.

Sanktionsfastsættelsen

På baggrund af karakteren af det forhold, som den 31-årige er blevet fundet skyldig i, og efter oplysningerne om den 31-åriges person, herunder Retslægerådets udtalelse, har et enigt nævningeting fundet den 31-årige utilregnelig på gerningstidspunktet og dømt ham til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Nævningetinget har tillige fundet, at der ikke er grundlag for at fravige lovens udgangspunkt, hvorefter der ved manddrab ikke fastsættes en længstetid for foranstaltningen.

Den 31-årige er endelig blevet dømt til at betale erstatning til lægens børn og dødsbo.

Den 31-årige modtog dommen.

Sagsnummer og pressekontakt

Sagen har journalnummer SS 3-29972/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.