Københavns Byret

Kære domsmand, sagkyndige dommer og boligdommer

Danmarks Domstole genåbner gradvist fra mandag den 27. april 2020. Genåbningen af retterne betyder, at afviklingen af fysiske retsmøder kan genoptages. Dette vil ske under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger.

Hvis du er eller bliver indkaldt til at skulle deltage i et retsmøde som domsmand, sagkyndig dommer eller boligdommer, og du er smittet med eller udviser symptomer på COVID-19, skal du straks give retten besked. Du må i så fald ikke møde i retten.

Det er i alle tilfælde retten, der bestemmer, om der er tale om lovligt fravær. Du skal derfor altid kontakte retten, inden du undlader at møde i en sag.

Hvis du får symptomer på COVID-19, mens du er i retten, bedes du informere retsformanden herom med henblik på, at I kan afklare, hvordan du skal forholde dig.

Bliver du konstateret smittet med COVID-19 i nær tilknytning til deltagelsen i et retsmøde, skal retten informeres, så retten kan informere de personer, som du har været i nær kontakt med i retten.

Hvis du har været syg med COVID-19, må du først møde i retten igen, når du ikke længere smitter.

Det er vigtigt, at du orienterer dig i de aktuelle oplysninger og retningslinjer om COVID-19, der er tilgængelige på www.sst.dk. På www.domstol.dk og på den enkelte rets hjemmeside vil der også være oplysninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, når man befinder sig i retten.

Det anførte om at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig med sygdom eller symptomer, der kunne tyde på COVID-19, gælder i øvrigt for alle ansatte og brugere ved Danmarks Domstole.

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år (særligt over 80 år), personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide. Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit domsmandshverv eller hverv som sagkyndig dommer/boligdommer kan sættes i bero.

Sidst opdateret: 26. maj 2020