Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

04 feb 2019

Retten i Kolding

28-årig mand fra Vejle er den 4. februar 2019 dømt

Retten i Kolding har den 4. februar afsagt dom i en sag, hvor en 28-årig mand fra Vejle var tiltalt for blufærdighedskrænkelse, besiddelse og distribution af børnepornografisk......

Retten i Kolding har den 4. februar afsagt dom i en sag, hvor en 28-årig mand fra Vejle var tiltalt for blufærdighedskrænkelse, besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale under skærpende omstændigheder, hacking og en række tilfælde af rådighedshindringer under skærpende omstændigheder, forsøg på ulovlig tvang, socialbedrageri, skatteunddragelse og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer begået i 2013-2015.

Tiltalte er ved Retten i Koldings dom i den væsentlige fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten fandt videre, at han var sindssyg og omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, og han blev derfor dømt til at undergive sig psykiatrisk behandling på psykiatrisk afdeling med mulighed for udskrivelse og genindlæggelse, hvis det er lægeligt indikeret. Længstetiden for den idømte behandling blev fastsat til 5 år. For forholdet vedrørende skatteunddragelse blev tiltalte idømt en bøde på 190.000 kr.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig bortset fra et enkelt forhold vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, der var erkendt.

Retten lagde til grund, at tiltalte via Internettet var kommet i kontakt med en ung pige, der var bosiddende i New Zealand, og at han havde fået hende til at tage nøgenbilleder og lave optagelser af sig selv, hvor hun udførte seksuelle aktiviteter, ligesom han i en række tilfælde hemmeligt havde optaget hende, når de skypede med hinanden. Retten frifandt tiltalte for blufærdighedskrænkelse med hensyn til de optagelser, pigen selv havde lavet og sendt til ham, ligesom retten i relation til tiltaltes besiddelse af de samme optagelser, frifandt ham med den begrundelse, at optagelserne var foretaget, efter at pigen var fyldt 15 år, og at hun ved at sende dem til ham, havde samtykket til, at han besad dem.

Med hensyn til de optagelser, som tiltalte havde foretaget, uden at pigen vidste det, blev han dømt for blufærdighedskrænkelse og for besiddelse af børneporno af en person, der var mellem 15-18 år gammel, ligesom han blev dømt for at have udbredt optagelserne ved at offentliggøre dem blandt andet på en række pornografiske hjemmesider samt via links på pigens fars firmas hjemmeside og på pigens skoles Facebookside.

Tiltalte blev også dømt for at have opsnappet og afluret pigens og hendes forældres kodeord til deres mailkonti og diverse konti på sociale medier og hindret dem i at tilgå disse tjenester, ligesom han blev dømt for systematiske dos/ ddos angreb mod pigens families hjemmenetværk, mod pigens skoles netværk, mod pigens fars firmas netværk og mod Vodafone New Zealands hjemmeside og andre internetbaserede services. I relation til Vodafone blev han tillige dømt for at have forsøgt at tvinge selskabet til at afbryde kundeforholdet til pigens far ved at true med at udføre dos/ ddos angreb.

Tiltalte blev endelig dømt for skatteunddragelse ved ikke at have givet Skat meddelelse om, at han i årene fra 2013-2015 havde indtægter via en internetbaseret spilleservice og en hjemmeside, han selv havde udviklet og for social bedrageri ved ikke at have oplyst kommunen om indtægterne, hvorfor han uberettiget havde fået udbetalt sociale ydelser.

Pigen blev tilkendt erstatning med 100.000 kr., idet retten lagde vægt på omfanget af pornografiske biller og videoer, at offentliggørelsen af optagelserne stod på over flere måneder, den måde optagelserne var distribueret på, idet de var påført pigens navn med den konsekvens, at de var nemme at henføre til hende. Retten lagde videre vægt på, at distributionen var systematiseret og tilrettelagt, så optagelserne blev gjort tilgængelige for folk i pigens nærområde, idet de blev lagt op på blandt andet hendes skoles Facebookside og sendt til flere elever. Endelig lagde retten vægt på, at tiltalte løbende havde lagt nye optagelser op, samt på pigens unge alder og de store personlige omkostninger tiltaltes handlinger havde haft for hende.

Henvendelser om sagen skal ske til rettens presseansvarlige retspræsident Vagn Kastbjerg telefon 99686800

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til kolding@domstol.dk

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til rettens bankkonto reg.nr. 0216 kontonr. 406 913 3851 med henvisning til sagsnummer 6051-2018. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.