07 jan 2020

Retten i Kolding

Information om ændring af praksis ved befordring af foged, notar og dommer

Pr. 1. januar 2020 indfører retten ny ordning om befordring af rettens medarbejdere ved udkørende forretninger

Retten i Kolding har indgået en befordringsaftale med Taxa Syd Amba, cvr. 75711115, som træder i kraft den 1. januar 2020.

Aftalen betyder, at rettens medarbejdere, herunder fogeder, notarer, og dommere, fra 1. januar 2020 skal befordres med taxa til udkørende forretninger. Det vil således ikke længere være muligt for den, der har anmodet om forretningen, selv at befordre rettens medarbejdere til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed, komfort under længere kørsler, og til at man kan arbejde i taxaen, har været afgørende for rettens beslutning. Flere andre retter har allerede lignende ordninger.
Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af den, der har anmodet om forretningen. Den, der har anmodet om forretningen, skal da blot møde på adressen for forretningen på det fastsatte tidspunkt, jf. nedenstående. Fremgangsmåden i forbindelse med taxakørslen er forskellig afhængigt af, hvor mange sager, rettens medarbejder skal køre til. Du kan læse mere herom under sagsområdet.

Hvis en sag gennemføres, vil befordringsudgifterne blive fordelt således, at dagens samlede køreudgift vil blive delt ligeligt med antallet af behandlede sager. Herefter vil Taxa Syd fakturere den, der har anmodet om forretningen, via oplysninger fra retten, uden rettens mellemkomst i øvrigt. Taxa Syd fakturerer som udgangspunkt ugentligt.

Taksterne for kørsel pr. 1. januar 2020 på hverdage mellem kl. 6-18 er et startgebyr på 37,40 kr., samt en efterfølgende minutpris på 4,59 kr. (timepris på 274,89 kr.) og en kilometerpris på 9,18 kr. Ved kørsel på andre tidspunkter eller ved behov for særligt store vogne, f.eks. til befordring af effekter, vil taksten være højere og kan oplyses på forespørgsel. Priserne kan reguleres af taxaselskabet og vil til enhver tid kunne ses på taxaselskabets hjemmeside, idet der af de der angivne priser skal fratrækkes 15 %.
Fogedrekvirenter skal som hidtil selv indgå aftaler med flyttefirma og låsesmed.