17 apr 2020

Retten i Kolding

Genåbning den 27. april 2020

Danmarks Domstole – herunder Retten i Kolding – genåbner gradvist efter nedlukningen af det offentlige.

Retten i Kolding er fra mandag den 27. april 2020 igen åben for henvendelser i den normale åbningstid mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00. 

Genåbningen sker gradvist for at sikre, at vi overholder sundheds-myndighedernes anbefalinger. Mange af vores medarbejdere vil derfor fortsat arbejde hjemmefra, og vi opfordrer til, at du om muligt skriver til retten i stedet for at ringe.

Vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt. Husk at kontakt i de civile sager, herunder de familieretlige sager, sker på minretssag.dk.

Retten åbner for retssager og andre møder. Møderne vil blive afviklet sundhedsmæssigt forsvarligt. Retten er også åben for personlige henvendelser.

Notar
Fra den 27. april 2020 er der igen åbnet for notarialforretninger – både for private borgere og erhvervskunder. Der er tidsbestilling til notarialforretninger i vores online booking kalender, som du finder på forsiden af vores hjemmeside. Det er ikke muligt at få foretaget notarialforretninger uden tidsbestilling. Hvis der ikke er ledige tider, kan du sende en mail til retten på adm.kol@domstol.dk

Retsmøder
Retten forventer at afholde retsmøder i større omfang fra mandag den 4. maj 2020 og i et vist omfang i perioden op til denne dato. Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du derfor møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst.  

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder
Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles rets- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal du tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen. Journalister vil i det tilfælde som udgangspunkt have fortrinsret til retsmøder frem for andre tilhørere uden tilknytning til sagen.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Hvis retten har indkaldt dig til at møde, fx som skyldner, tiltalt eller vidne, skal du på forhånd kontakte retten og afklare, om du skal møde. Det er en juridisk afgørelse. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.

Du må tidligst gå ind i retsbygningen 10 minutter før det tidspunkt, du er indkaldt til. Hvis der opstår ventetid, skal du opholde dig i nærheden af den retssal, du er indkaldt til.