Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

21 jan 2021

Retten i Kolding

Nyt fra skifteretten om Corona-situationen:

Her kan du læse sidste nyt fra skifteretten

På grund af de sundhedsmæssige forholdsregler regeringen har indført for at begrænse udbredelsen af smitte med Coronavirus, er det ikke muligt af holde fysiske møder i skifteretssagerne på nuværende tidspunkt.

Skifteretten behandler sager i det omfang, det er muligt.

Du kan, så længe restriktioner gælder, som udgangspunkt sende alle anmodninger og breve til skifteretten digitalt, og altså uden underskrift. Du bør sende anmodninger, boopgørelser og lignende fra din e-Boks, så skifteretten er sikker på afsenderen, og arvinger, der afgiver skiftefuldmagt, bør sende fuldmagten fra deres egen e-Boks.

I forbindelse med dødsanmeldelser vil det være en stor hjælp, at du sender så mange relevante oplysninger til skifteretten som muligt.

Vi opfordrer til, at du læser om de forskellige behandlingsformer samt eventuelt udfylder blanketter, der kan findes på vores hjemmeside http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/dodsfald/Pages/Dødsfald.aspx.

Husk at vedlægge kopi af eventuelle testamenter, ægtepagter og arveafkald, og redegør for arveforholdene og de økonomiske forhold.

Hvis der er en længstlevende ægtefælle, skal skifteretten have oplysning om, hvorvidt længstlevende kan varetage sine egne interesser, eller om der er forhold som gør, at det ikke er tilfældet, fx demens eller andre fysiske eller psykiske forhold.  

Derudover skal skifteretten have oplysning om følgende: 

-        Er der delingsformue eller særeje? Det gælder kun, hvis der er en længstlevende ægtefælle, eller hvis ægtefællerne ikke har nået at skifte efter separation eller skilsmisse  

-        Er der oprettet testamente og herunder vidnetestamente? 

-        Er der fællesbørn og/eller særbørn? Hvor mange er der, og hvem er de? Er der ikke livsarvinger         anføres, hvem der så er arvinger.  

-        Er der adoptionsforhold? Oplys, om nogle af arvingerne er adopteret eller bortadopteret og om, hvornår en adoption er gennemført. Hvis du er i besiddelse af adoptionsbevillingen, så medsend den.  

-        Kan alle arvinger varetage deres egne interesser? Hvis ikke, så beskriv hvorfor (evt. fysisk/psykisk svækkelse):  

Blanketter og øvrige bilag kan sendes til skifterettens sikre mail skifte.kol@domstol.dk. Dokumenter der indeholder personfølsomme oplysninger bør sendes fra e-Boks.