Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

19 mar 2021

Retten i Kolding

Medarbejder på institution idømt dagbøder for uagtsomt manddrab

24-årig kvinde, der var ansat i lønnet praktik som pædagogstuderende på en institution i Vejle, blev fundet skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med badning af en multihandicappet beboer på institutionen

Medarbejder på institution idømt dagbøder for uagtsomt manddrab

24-årig kvinde, der var ansat i lønnet praktik som pædagogstuderende på en institution i Vejle, blev fundet skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med badning af en multihandicappet beboer på institutionen

Sagsnummer: Straffesag 1-447/2021

Sagen kort fortalt

Den 24-årige var tiltalte for uagtsomt manddrab. Hun arbejdede i lønnet praktisk som pædagogstuderende på institutionen i vejle og fyldte den 19. juni 2019 vand i et badekar og hjalp en multihandicappede beboer i bad. Efter tiltalen lod tiltalte beboeren sidde i badet i 30-45 minutter uden forinden at sikre sig, at vandtemperaturen var passende, og uden efterfølgende at føre tilstrækkeligt tilsyn. Beboeren kunne ikke selv komme op af karret. Dette medførte, at beboeren fik 2.-grads-forbrændinger på grund af den høje vandtemperatur og afgik ved døden.

Tiltalen nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten udtalte efter beviserne, at beboerens død med overvejende sandsynlighed skyldtes kvælning i eget opkast, ligesom beboeren havde 2.-grads-forbrændinger på store dele af kroppen, da hun blev fundet livløs. Efter de lægelige oplysninger er opkast et kendt symptom på overophedning af kroppen.

Retten fandt det bevist, at beboeren havde befundet sig i badevandet mellem 25 og 45 minutter, og at vandet havde haft en temperatur på ikke under 48 °C.

På denne baggrund var der en tilstrækkeligt sikker årsagsforbindelse mellem beboerens ophold i det varme vand og hendes død.

Tiltalte havde efter sin forklaring kontrolleret vandtemperaturen, da påfyldning af badekarret begyndte, men ikke derefter.

Under disse omstændigheder var det bevist, at tiltalte havde forvoldt beboerens død ved uagtsomhed i en sådan grad, at hun var skyldig i uagtsomt manddrab.

Straffen blev fastsat til 20 dagbøder hver på 300 kr., i alt 6.000 kr.

Afdødes pårørende havde fremsat et erstatningskrav, som retten ikke under denne sag kunne tage stilling til.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 19. marts 2021.