Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Retten i Kolding vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. 

Brug af advokatvagten er anonym og gratis.

Har du brug for hjælp i forbindelse med private juridiske problemer, kan vi henvise dig til advokatvagten her.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Kolding give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Kolding, att. civilretten. 
Mail: civil.kol@domstol.dk, tlf. 99686800

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Kolding retskreds:

Kolding:

Advokat Charlotte Szocska                              

Advokat Sigurd Trolle                                      

Advokat Carsten Hove                                     

Advokat Niels-Erik Kalmayer

Advokat Niels Anker Michaelsen 

Advokat Peter Stanstrup

Fredericia:  

Advokat Michael Sønderskov   

Advokat Mette Grith Stage        

Advokat Mikkel Holsteen Cramer   

Give:

Advokat Johnny Norup

Vejle:

Advokat Lars Dahl-Nielsen  

Advokat Niels Johansen   

Advokat Linda Saugmann Christensen (orlov)

Advokat Mads Kjær Jensen 

Advokat Britt Reinwald Schmidt 

                             

Du kan finde advokatens kontaktoplysninger her. 

Kuratorer og likvidatorer

Skifteretten i Kolding har efter opslag i Statstidende for en 4-årig periode antaget en række advokater som faste kuratorer/likvidatorer med virkning fra den 1. september 2017.

Ordningen vil blive praktiseret som for eksempel ved Sø og Handelsretten, og som udgangspunkt vil en af de faste kuratorer/likvidatorer derfor blive udpeget i hvervene som henholdsvis kurator og likvidator.

De antagne i stillingerne er:

Advokat Bjarne L. Petersen

Advokat Mads Danielsen

Advokat Michael E. Hansen

Advokat Jan Bruun Jørgensen 

Advokat Steen Jørgensen

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender et antal advokater som medhjælpere i gældsaneringssager. De pågældende advokater har til opgave at have kontakt med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsdividende.

En medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger. Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være en medhjælper.

Kolding:

Advokat Niels-Erik Kallmayer                    

Vejle:

Advokat Lars Brinkmann                                

Advokat Bjarne Petersen

Fredericia:

Advokat Sigurd Trolle                     

Bobehandlere

Følgende advokater er antaget som autoriserede bobehandlere ved Retten i Kolding.
Advokat Ann Schrøder, Jernbanegade 31, Kolding

Advokat Mette Groth, Rendebanen 13, Kolding

Advokat Sigurd Trolle, Vesterballevej 25, Fredericia

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobehandlere. Disse advokater skal behandle ægtefælleskifter.

Det er skifteretten der træffer afgørelse om behandling af et ægtefælleskifte, og som udpeger den bobehandler der skal behandle det enkelte ægtefælleskifte.

Bobestyrere

Følgende advokater er antaget som autoriserede bobestyrere ved Retten i Kolding

Kolding:                   

Advokat Mette Groth

Advokat Sigurd Trolle         

Advokat Ann Schrøder        

Advokat Charlotte Szocska

Vejle:

Advokat Erik Heilesen     

Advokat Claus Rasmussen

Advokat Jan Kiel Lauritsen

Fredericia:

                   

 

Boligdommere

Nedenfor kan du se en liste over de opstillede boligdommere ved Retten i Kolding, gældende for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2025.

Grundejere – indstillet af BL – Danmarks Almene Boliger:

Helle Ravn, Vejle
Kim Lassen, Vejle
Lis Gregersen, Fredericia
Finn Muus, Fredericia
Karin Mortensen, Vejle

Grundejere – indstillet af Danske udlejere:

Hans Ole Friss Larsen, Kolding
Claus Vilfred Johansen Eland, Bjert
Claus Askjær, Kolding
Bertel Dybdal Nielsen, Vejle
Iben Have Thomsen, Gadbjerg
Lars Bo Ottesen, Fredericia
Hans Valentin Nielsen, Fredericia
Gunnar Adolf Asmussen, Haderslev
Knud Rasmussen, Haderslev
Michael Andersen, Hammel

Lejere – indstillet af Lejernes Landsorganisation i Danmark:

Anders Bækby, Kolding
Lars Winther Dohn, Ringkøbing
James Arbøl, Horsens
Thomas Steensen, Horsens

Lejere – indstillet af Erhvervslejernes Landsorganisation:

Morten Hohn, Vejle
Claus Witt, Haderslev

Lejere – Danmarks Lejeforeninger:

Heidi Kjær Nielsen, Haderslev
Jan Erik Skov Leth, Haderslev

Lejere – indstillet af Danske lejere:

Kim Nielsen, Fredericia
Lars Hougaard, Fredericia
Jan Holm Jensen, Horsens

Kolding Lejerforening

Jeanette Daubjerg Hansen, Vojsens
Louise Stockmarr Olesen, Haderslev
Britt Pedersen, Kolding
Lone Svankjær Enemark, Haderslev
Britta Buhl, Kolding
Majbritt Møller Madsen, Kolding
Charlotte Ulstrup, Kolding

Sidst opdateret: 20. august 2021