Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

17 jun 2019

Retten i Lyngby

Umbrella-sagerne

Retten i Lyngby har i dag afsagt dom i yderligere to Umbrellasager. Retten har herefter fra marts til juni 2019 afgjort 27 Umbrellasager.

I februar 2018 startede behandlingen af prøvesagerne i hele landet herunder ved Retten i Lyngby. Efter ti prøvesager har været i byretten, landsretterne og en i Højesteret, er Retten i Lyngby i gang med at afgøre de sager, der afventede prøvesagerne.

Sagsnummer: SS 1395/2019 og SS 1396/2019

Sagerne kort fortalt og dommenes resultat

De tiltalte i de 27 sager er alle fundet skyldige i deling af børneporno og idømt henholdsvis 10, 20 eller 30 dages betinget fængsel.

Den ene af dagens sager blev gennemført som en tilståelsessag, og der blev ved strafudmålingen i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte havde tilstået.

Ved udmålingen af straffene bliver der lagt vægt på, hvor mange gange de tiltalte har delt videoerne samt til hvor mange personer.

Som eksempler på strafudmåling kan nævnes:

  • 2 delinger til 2 personer har givet 10 dages betinget fængsel.
  • 2 delinger til 5 personer har givet 10 dages betinget fængsel.
  • 3 delinger til 4 personer har givet 20 dages betinget fængsel.
  • 5 delinger til 5 personer har givet 20 dages betinget fængsel.
  • 6 delinger til 6 personer har givet 20 dages betinget fængsel.
  • 8 delinger til 11 personer har givet 30 dages betinget fængsel.  

Tiltalerne har været deling af børneporno efter straffelovens § 235, stk. 1, blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232 og besiddelse af børneporno efter straffelovens § 235, stk. 2.

En del af de tiltalte er blevet frifundet for blufærdighedskrænkelse, da det alene er fundet bevist, at de har delt videoerne med andre, der havde bedt om at få videoerne tilsendt, hvorfor de ikke er fundet skyldige i at have krænket modtagerens blufærdighed.

De fleste af sagerne bliver gennemført som domsmandssager, men i dag blev en sag gennemført som en tilståelsessag, hvilket sker uden domsmænd.

Enkelte af dommene er blevet anket og er fortsat under behandling ved Østre Landsret. Den ene af dagens domme blev modtaget og er således endelig, mens tiltalte i den anden af dagens domme udbad sig betænkningstid og således har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.

Retten i Lyngby fortsætter med at behandle Umbrellasager i de kommende måneder og forventer at afgøre yderligere otte sager i juni måned.

Afgørelsesdato

De to seneste domme blev afsagt i dag den 17. juni 2019.

Den første dom efter prøvesagerne og Højesterets dom den 11. januar 2019 blev afgjort ved Retten i Lyngby den 1. marts 2019.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Kristian Mølgaard var forsvarer på en af dagens sager og kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Anklagemyndighed: Senioranklager Bente Schnack koordinere Umbrellasagerne hos Nordsjællands Politi og kan kontaktes for yderligere oplysninger på Station NORD tlf. 4927 1448.