Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

04 dec 2020

Retten i Lyngby

Udkørende retsmøder aflyses foreløbig til og med 25. juni 2021

Udkørende retsmøder, herunder udkørende fogedforretninger, aflyses foreløbig til og med 25. juni 2021

Henset til sundhedsmyndighedernes opfordringer i relation til Covid-19 og smittetrykket i retskredsen vil retten desværre ikke foretage udkørende retsmøder foreløbigt til og med den 25. juni 2021.

Det omfatter navnlig:

  • Udkørende fogedforretninger
  • Besigtigelser i tvangsauktioner
  • Besigtigelser i boligretssager
  • Udkørende notarialforretninger

Udkørende retsmøder kan dog gennemføres, hvis det konkret findes meget nødvendigt, og der er konkrete oplysninger om, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dommeren i den konkrete sag, der vurderer, om det udkørende retsmøde skal gennemføres.

Navnlig kan følgende udførende forretninger gennemføres:

  • Udkørende udsættelsesforretninger, som vil kunne afbrydes på stedet, hvis det viser sig, at forretningen ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Udkørende notarforretninger, hvis de foretages på betryggende steder som f.eks. plejehjem, hvor de fleste er vaccinerede
  • Besigtigelser i forbindelse med tvangsauktioner, hvor rekvirenten skal etablere grundlaget for udarbejdelse af salgsopstilling, og hvor ejeren ikke er til stede.

(opdateret 10. maj 2021)