21 apr 2020

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby genåbner 27. april 2020

Retten i Lyngby genåbner gradvist den 27. april 2020. Dette får stor betydning for sagsafviklingen. Vi anbefaler derfor, at du følger med på hjemmesiden, i din e-boks og på minretssag.dk

Efter statsministerens udmelding vil Retten i Lyngby gradvist genåbne og afholde retsmøder i de fleste sager fra den 27. april 2020. Enkelte sager kan gennemføres allerede inden den 27. april 2020.

Domstolene, herunder Retten i Lyngby, er ved at udarbejde en plan for genåbningen, da det er afgørende, at både så mange sager som muligt kan gennemføres, og at det sker sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis din sag bliver aflyst, vil du modtage meddelelse herom. Vi anbefaler derfor, at du holder øje med minretssag.dk (civile sager) eller din e-Boks (straffe-, foged- og skiftesager og møder i øvrigt).

Du er velkommen til at kontakte retten på telefon 99 68 48 00 eller på mail (se direkte mailadresse til rettens afdelinger på her), hvis du er i tvivl, om dit retsmøde er aflyst.

Følgende sager vil fortsat blive prioriteret som kritiske sager:

  • Grundlovsforhør
  • Fristforlængelser (forsøges afviklet via Video 3)
  • Hastende kendelser om indgreb
  • Arrestantsager
  • Familieretlige sager om fuldbyrdelse af samvær og hastende familieretlige sager i øvrigt
  • Indenretlige afhøringer
  • Hastende fogedforretninger
  • Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt
  • Andre sager, der ud fra en proportionalitetsvurdering af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede bør berammes og gennemføres, når dette kan ske på forsvarlig vis

Der kan forekomme aflysninger af andre sager for at få gennemført de prioriterede sager, og der kan forekomme aflysninger, hvis sundhedsmæssige hensyn gør, at sagen ikke kan gennemføres. 

Der vil fortsat kunne anlægges civile sager og foretages digital sagsbehandling på minretssag.dk.

Der skal fortsat bestilles tid til notarialforretninger. Erhvervsdrivendes notarialforretninger vil fortsat blive prioriteret. Der vil således ikke være mulighed for at møde op uden tidsbestilling. Der skal bestilles tid på foged.lyn@domstol.dk. Læs mere her.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om, at testamenter kan oprettes som vidnetestamenter. Læs vejledningen her.

Et vidnetestamente kan, hvis det ønskes, bekræftes over for notaren.

Bemærk at du ikke må møde i retsbygningen, hvis du har symptomer på Covid-19. Retten kan afvise personer, der udviser symptomer på Covid-19.

Hvis du møder i retsbygningen, skal du huske at holde afstand til andre personer, at vaske hænder eller anvende håndsprit og i det hele overholde Sundsstyrelsens vejledninger.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på coronasmitte.dk.

Læs også mere om genåbningen på domstolenes hjemmeside.