18 jun 2020

Retten i Lyngby

Fængsel i 5 år og 6 måneder for vold med døden til følge i Birkerød

En 24-årig mand er fundet skyldig i med kniv at have stukket en 23-årig mand, således at manden afgik ved døden.

Sagsnummer: S 731/2020

Sagen kort fortalt

En 24-årig mand fra Birkerød var tiltalt for vold af særlig farlig karakter med døden til følge ved den 12. december 2019 i Birkerød at have stukket en 23-årig mand med kniv i maven. Den 23-årige afgik ved døden senere samme aften.

Tiltalte erkendte at have stukket den anden mand med kniv, men gjorde gældende at det skete i nødværge.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde stukket den anden mand med kniv, og at den anden mand som følge heraf afgik ved døden. Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om nødværge.  

Retten fandt tiltalte skyldig i tiltalen for vold af særlig farlig karakter med døden til følge, jf. straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år og 6 måneder. Retten lagde vægt på forholdets karakter og grovhed. Retten lagde endvidere vægt på, at den 23-årige mand havde været udfarende og konfronteret tiltalte på en sådan måde, at der forelå formildende omstændigheder.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 18. juni 2020.