Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

06 jan 2021

Retten i Lyngby

Retsmøder og notarforretninger gennemføres under skærpede foranstaltninger

Retsmøder og notarforretninger kan gennemføres under skærpede sundhedsmæssige foranstaltninger - foreløbigt frem til den 25. juni 2021.

Efter regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger, de lokale smittetal og de mere smitsomme varianter af virussen har retten fortsat fokus på og revurderet de sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger foreløbigt frem til den 25. juni 2021.

Opfordring til at blive testet for Covid-19 inden fremmøde i retten

Retten opfordrer, de personer, der møder i vores retsbygning, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde. Opfordringen skal ses i lyset af, at regeringen har opfordret til, at man lader sig teste for Covid-19 mindst en gang om ugen for at mindske smittespredningen, hvis man møder på arbejde. En opfordring som også ansatte i retten, herunder domsmænd, nævninge, sagkyndige dommere mv., følger. Det er med til at bidrage til, at ansatte og brugere fortsat kan færdes trygt i retten. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Læs mere på domstolenes hjemmeside.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Retten henstiller - henset til rettens samfundskritiske funktion – kraftigt til, at borgere, der møder i retsbygningen, følger de sundhedsmæssige vejledninger, herunder afstandskravet på mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand, og anvisninger fra rettens personale, da det i modsat fald vil føre til, at retten må aflyse retsmøder og notarforretninger.

Retten forsætter med gennemførelse af notarforretninger, men opfordrer borgerne til at overveje, om notarbekræftelse er nødvendig. Du kan læse mere om vidnetestamenter, som efterfølgende kan bekræftes af notaren, på domstolenes hjemmeside.

Retsmøder i skiftesager, fogedsager, civile sager, straffesager og familieretlige sager vil som udgangspunkt blive gennemført.

Udkørende fogedforretninger og andre udkørende retsmøder gennemføres i et vist omfang, herunder navnlig:

 • Udkørende udsættelsesforretninger, som vil kunne afbrydes på stedet, hvis det viser sig, at forretningen ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Udkørende notarforretninger, hvis de foretages på betryggende steder som fx plejehjem, hvor de fleste er vaccinerede
 • Besigtigelser i forbindelse med tvangsauktioner, hvor rekvirenten skal etablere grundlaget for udarbejdelse af salgsopstilling, og hvor ejeren ikke er til stede.

Læs nyhed om aflysning af udkørende retsmøder i øvrigt.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk. Det er den enkelte dommer, der vurderer om et retsmøde skal aflyses.

Retten har stort fokus på, at retssager kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i trygge rammer for borgerne. Retten har i den forbindelse sørget for særlig rengøring i retssalene, afspritning af borde, vidneskranke m.m. mellem aktørerne, flytbare pleksiglasafskærmninger, opsætning af håndsprit, ensretning af trappe, udluftning under og mellem retsmøder og krav om mundbind eller visir i rettens offentlige gang- og ventearealer.

Der er hertil stor opmærksomhed på, at der skal holdes mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand mellem alle fremmødte og aktører i retten.

Retten i Lyngby følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Husk:

 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 må du ikke møde i retsbygningen
 • Kontakt retten og meld afbud, hvis du er testet positiv for Covid-19 eller udviser symptomer herpå. Du kan blive bedt om en lægeattest.
 • Hvis det retsmøde, som du skal møde til, er aflyst, vil du modtage besked herom fra retten
 • Retten opfordrer personer, der møder i retsbygningen, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde.
 • Hold afstand – mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand - til andre fremmødte i retsbygningen
 • Der skal bæres mundbind eller visir i gang- og venteområder (læs nyhed af 28. oktober 2020 om mundbind her)
 • Følg rettens personales anvisninger. Rettens medarbejdere er berettiget til at bortvise borgere, der ikke følger anvisningerne
 • I øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger for hygiejne og adfærd (læs gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd her)

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor, således at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.

Læs Domstolsstyrelsens nyhed af 6. januar 2021 om "COVID-19 situationen: skærpede anbefalinger til afvikling af sager."

(opdateret 10. maj 2021)