06 jan 2021

Retten i Lyngby

Retsmøder og notarforretninger gennemføres under skærpede foranstaltninger

Retsmøder og notarforretninger kan gennemføres under skærpede sundhedsmæssige foranstaltninger - foreløbigt frem til den 5. februar 2021.

Efter regeringens pressemøder den 5. og 13. januar 2021, de forhøjede lokale smittetal og den mere smitsomme variant af virussen har retten på ny vurderet de sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger foreløbigt frem til den 5. februar 2021.

Retten henstiller - henset til rettens samfundskritiske funktion – kraftigt til, at borgere, der møder i retsbygningen, følger de sundhedsmæssige vejledninger, herunder afstandskravet på mindst 2 meter, og anvisninger fra rettens personale, da det i modsat fald vil føre til, at retten må aflyse retsmøder og notarforretninger.

Retten forsætter med gennemførelse af notarforretninger, men opfordrer borgerne til at overveje, om notarbekræftelse er nødvendig. Du kan læse mere om vidnetestamenter, som efterfølgende kan bekræftes af notaren, på domstolenes hjemmeside. Retten overgår foreløbigt til tidsbestilling. Det vil sige, at det er nødvendigt at bestille tid på forhånd. Læs mere her.

Retsmøder i skiftesager, civile sager, straffesager og familieretlige sager vil som udgangspunkt blive gennemført.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk. Det er den enkelte dommer, der vurderer om et retsmøde skal aflyses.

Retten har stort fokus på, at retssager kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i trygge rammer for borgerne. Retten har i den forbindelse sørget for særlig rengøring i retssalene, afspritning af borde, vidneskranke m.m. mellem aktørerne, flytbare pleksiglasafskærmninger, opsætning af håndsprit, ensretning af trappe, udluftning under og mellem retsmøder og krav om mundbind eller visir i rettens offentlige gang- og ventearealer.

Der er hertil stor opmærksomhed på, at der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem alle fremmødte og aktører i retten.

Fogedforretninger, der ikke er af hastende karakter, aflyses og udsættes som udgangspunkt foreløbigt frem til efter den 5. februar 2021.

Udkørende fogedforretninger og andre udkørende retsmøder er allerede aflyst foreløbigt frem til den 5. februar 2021, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Læs nyhed om aflysning af udkørende retsmøder.

Retten i Lyngby følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Husk:

  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 må du ikke møde i retsbygningen
  • Hold afstand – mindst 2 meter - til andre fremmødte i retsbygningen
  • Der skal bæres mundbind eller visir i gang- og venteområder (læs nyhed af 28. oktober 2020 om mundbind her)
  • Hvis det retsmøde, som du skal møde til, er aflyst, vil du modtage besked herom fra retten
  • Følg rettens personales anvisninger. Rettens medarbejdere er berettiget til at bortvise borgere, der ikke følger anvisningerne
  • I øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger for hygiejne og adfærd ( læs gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd her)

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor, således at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.

Læs Domstolsstyrelsens nyhed af 6. januar 2021 om "COVID-19 situationen: skærpede anbefalinger til afvikling af sager."

(opdateret 14. januar 2021)