Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

08 jul 2021

Retten i Lyngby

Mand idømt 1 års fængsel for vanvidskørsel

En mand, født i 1978, idømt fængsel i 1 år og frakendelse af førerretten i 10 år for vanvidskørsel.

Sagsnummer: SS 1762/2021

Sagen kort fortalt

Tiltalte var tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven ved den 11. april 2021, hvor han var eftersat af politiet, i fire tilfælde at have kørt med en hastighed på mere end 100 % af den tilladte hastighed, i fem tilfælde at have kørt frem for rødt lys, i hvert fald i fire tilfælde at have overskredet fuldt optrukne spærrelinjer og i to tilfælde at have kørt mod færdselsretningen. Tiltalte var hertil tiltalt for forsætligt at have fremkaldt fare for andres liv og helbred, idet en fodgænger måtte spring for livet, da tiltalte kørte ind over et fodgængerområde. Tiltalte var endvidere tiltalt for at have kørt bil uden at have erhvervet kørekort og at have kørt med amfetamin i blodet. Endelig var tiltalte tiltalt for brugstyveri og overtrædelse af knivloven. Tiltaltes kørsel foregik over en periode på mere end 15 minutter såvel på motorvej som i villakvarterer, og kørslen blev først stoppet, da fire patruljebiler bragte tiltalte til standsning.

Tiltalte nægtede sig skyldig i vanvidskørsel, men erkendte at have kørt uden kørekort og med amfetamin i blodet, at have kørt i en brugsstjålet bil og at have besiddet ulovlige knive.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i den rejste tiltale. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, ligesom tiltalte fik frakendt førerretten i 10 år fra endelig dom. Straffen indeholdt en reststraf på 82 dage fra en tidligere dom for våbenbesiddelse.

Dommerne lagde vægt på tiltaltes helt ekstremt farlige kørsel, hvor han tilsidesatte ethvert hensyn til øvrige trafikanter og det eftersættende politi. Retten lagde endvidere vægt på, at væsentlige dele af kørslen foregik i tættere bebyggede boligområder, hvor bl.a. en person måtte springe for livet for at undgå påkørsel. Endelig lagde retten vægt på de skærpelser af færdselsloven og straffelovens § 252, stk. 1, der trådte i kraft den 1. og 31. marts 2021 i forbindelse med indsatsen mod vanvidsbilisme.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Retsformanden besluttede, at tiltalte, der har været varetægtsfængslet siden den 11. april 2021, skulle forblive varetægtsfængslet indtil fuldbyrdelsen af straffen kunne iværksættes.

Tiltalte kærede dette til landsretten med påstand om løsladelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 8. juli 2021.