Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

17 sep 2021

Retten i Lyngby

Endnu et bestyrelsesmedlem i Capinordic Bank A/S er erstatningsansvarlig

Retten i Lyngby har ved dom af 17. september 2021 kendt et yderligere bestyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for et tab på godt 1.9 mio. kr. som følge af hans ansvarspådragende adfærd som bestyrelsesmedlem i Capinordic Bank A/S.

Sagsnummer: BS-25523/2021

Sagen kort fortalt

Finansiel Stabilitet anlagde den 7. juni 2019 sag mod en række tidligere bestyrelsesmedlemmer for Capinordic Bank A/S med påstand om erstatning på et anseeligt millionbeløb. En del af sagen er efterfølgende forligt mellem Finansiel Stabilitet og nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Retten i Lyngby har den 17. september 2021 afsagt dom over et yderligere bestyrelsesmedlem, hvorved han er fundet erstatningsansvarlig for et tab på godt 1,9 mio. kr. Tabet stammer fra en beslutning truffet af bestyrelsen for Capinordic Bank A/S på et bestyrelsesmøde afholdt den 17. juni 2008 om forhøjelse af en kredit til ADR nr. 1904 ApS, der senere gik konkurs.

Højesteret har i dom af 15. januar 2019 fundet direktøren for Capinordic Bank A/S og to andre tidligere bestyrelsesmedlemmer erstatningsansvarlige for bankens tab på engagementet med ADR og på en række andre udlån og kreditter.

Sagens udfald

På linje med Højesterets dom fra 2019 konkluderede retten i Lyngby, at også et yderligere bestyrelsesmedlem handlede ansvarspådragende ved beslutningen om forhøjelse af kreditten til ADR, og at der ikke var grundlag for at lempe erstatningsansvaret, da den ansvarspådragende handling blev foretaget som led i erhvervsvirksomhed. Bestyrelsesmedlemmet skulle derfor til Finansiel Stabilitet, som har overtaget kravet fra konkursboet efter Capinordic Bank A/S, betale erstatning og sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 17. september 2021.