Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

08 jun 2022

Retten i Lyngby

10 m² for lidt i kælder gav ikke erstatning/afslag

Køberne af en villa i Hellerup fik ikke forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning, fordi kælderen var på 88 m² og ikke på 98 m² som angivet i salgsopstillingen.

Sagsnummer BS-29775/2021-LYN

Sagen kort fortalt

Køberne af en villa i Hellerup fandt efter overtagelsen af villaen ud af, at villaens beboelsesareal var på 214 m², og at villaens kælderareal var på 88 m², selvom det i salgsopstillingen var angivet, at boligarealet var på 212 m², og at kælderarealet var på 98 m². Købesummen for villaen var på 13.150.000 kr. En skønsmand vurderede, at værditabet som følge af det manglende kælderareal på 10 m² var på 175.000 kr.

Køberne krævede et forholdsmæssigt afslag i købesummen på 175.000 kr. fra sælgerne, fordi de mente, at arealafvigelsen på 10 m² i kælderen udgjorde en mangel ved villaen. Alternativt krævede køberne, at sælgerne betalte erstatning til dem på 175.000 kr.

Sælgerne var ikke uenige i, at kælderarealet ved salg af ejendommen blev oplyst til 98 m² i salgsopstillingen, selvom kælderarealet kun var 88 m², men sælgerne mente ikke, at de havde handlet ansvarspådragende, da de ikke havde haft kendskab til, at kælderarealet var mindre end angivet i salgsopstillingen. Sælgerne mente heller ikke, at der var grundlag for et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Dommens resultat

Retten fastslog, at den urigtige oplysning om kælderens areal udgjorde en mangel.

Det fandtes ikke på baggrund af bevisførelsen at kunne lægges til grund, at sælgerne ved købsaftalens indgåelse havde tilsikret kælderarealet, eller at sælgerne var eller burde have været klar over, at kælderarealet var mindre end oplyst i salgsopstillingen. Sælgerne var derfor ikke erstatningsansvarlige for arealmanglen.

Ejendommen var handlet til 13.150.000 kr., hvoraf 175.000 kr. udgjorde ca. 1,3 %. Retten fandt, at beløbet på 175.000 kr. både absolut og henset til købesummen udgjorde et uvæsentligt beløb. Det fandtes herefter ikke godtgjort, at kendskab til arealmanglen i kælderen ville have ført til en sådan nedsættelse af købesummen, at betingelserne for et forholdsmæssigt afslag i købesummen var opfyldt.

Sælgerne blev derfor frifundet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 8. juni 2022 kl. 13.00.