Højesteret (2022)

Navn
Stilling
Tjenestested
Kategori Voldgiftsager Anden bibeskæftigelse
Fælles for alle voldgiftsager Særligt for faglige voldgiftsager Hvervets art Hvervgiver
Afsluttet Formand eller Medlem Advokater eller andre partsrepræsentanter Udpeget af Organisationer, der er part eller mandatarer for en part
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Bestyrelseshverv Bestyrelsen for Aarhus Universitet Aarhus Universitet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Bøger DJØF-Forlag
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed 7 kronikker Jyllands-Posten
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Bøger Gyldendal
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Offentlige råd og nævn Valgnævnet Indenrigsministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Aarhus Universitet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Aalborg Universitet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur To foredrag Beskæftigelsesministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Finansministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Forsvarsministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Justitsministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Udlændinge- og Integrationsministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag KL (Kommunernes Landsforening)
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Social- og Ældreministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Transportministeriet
Christensen, Jens Peter
Præsident
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Udenrigsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af bestyrelsen Gustaf Packaléns Mindefond
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af bestyrelsen Johan Otto Wroblewskis Fond
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Formand for bestyrelsen Cand.phil. Sophus Conradin Raphael Wulffs Legater
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Medvirken til bogudgivelser DJØFs Forlag
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Kommentarer til Karnovs Lovsamling Karnov
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Pressenævnet Justitsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Rådet for Grønlands Retsvæsen Justitsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn Formand for Ankenævnet for Forsikring Forbrugerrådet og Forsikring & Pension
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokaterne Karsten Kristoffersen, Olaf Koktvedgaard, Asger Heine Jensen og René Frisdahl Jensen Præsidenten for Højesteret
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Stedfortræder for formanden for Den Særlige Klageret Justitsministeriet
Foersom, Rikke
Dommer
Højesteret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Forfatter og fagkonsulent KarnovGroup (forfatter og fagkonsulent).
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Konkurrenceankenævnet Erhvervsministeriet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Christian Johansen Advokat Klaus Kastrup-Larsen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokaterne Lars Høj Andersson, Steen Hellmann, Ilka Bödewadt Lauritzen, Ole Bernt Hasling, Mikael Delin, Magnus Bjerre Clausen, Carsten Led-Jensen, Stine Kalsmose Jakobsen, Lars Marcus Pedersen, Maria Sadeghi, Frederik Svanebjerg Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Liv Helth Lauersen Advokat Signe Dierks Bakkeng Advokat Frants Dalgaard-Knudsen Advokat Hans Erik Steffensen Advokat Peter Henrik Würtz Advokat Nikolaj Bo Nielsen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Claus Richter Weigelt Advokat Jacob Møller Advokat Bo Knudsen Advokat Mads Brandt Advokat Peter Albeck Stæhr Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Peter Dianati Advokat Kasper Bjørnstrup Andersen Advokat Eivind Einersen Advokat Christoffer Hornslet Advokat Lisbeth Skytte Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Peter Dianati Advokat Kasper Bjørnstrup Andersen Advokat Eivind Einersen Advokat Christoffer Hornslet Advokat Søren Dolmer Andersen Advokat Allan Schouw-Petersen Advokat Mads Broe Trustrup Advokat Lisbeth Skytte Advokat Alexandra Huber Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Tina Braad Advokat Henrik Hauge Andersen Advokat Patrick Rask Buskbjerg Advokat Jacob Fenger Advokat Klaus Kastrup-Larsen Advokat Gitte Glamsø Reesen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Kristian Skovgaard Larsen Advokat Nikolaj Helsinghoff Andersen Advokat Peter Fogh Advokat Frederik Lenskjold Olsen Advokat Nicoline Huitfeldt Sander Advokat Laura Bjørnkjær Weibel Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Niels Jørgen Oggesen, advokat Christian Johansen, advokat Mia Ravn Christensen, advokat Jacob Goul Sørensen, advokat Nicklas Malmberg Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Peter Fogh, advokat Peter Schradieck, advokat Kristoffer Groule Thorborg, advokat Michael Gjedde-Nielsen, advokat Peter Fauerholdt Thommesen Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Ulrik Fleischer-Michaelsen, advokat Mette Gade, advokat Jeppe Brandorff Stefansen, advokat Peter Fogh, advokat Nicoline Huitfeldt Sander Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Betina Kristiansson, advokat Sofie Grubb Turley, advokat Steen Hellmann Voldgiftsnævnet
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv Formand for bestyrelsen for Kraemers Legat Kraemers Legat
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jesper Børge Pedersen for klageren, advokat Klaus Kastrup-Larsen for de indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Holger Schöer for klageren, advokat Jakob Sønder Larsen for indklagede 1 og advokat Jens Hjortskov for indklagede 2 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Kasper Mortensen for klageren, advokat Torben Bondrop for indklagede 1 og advokat Claus Berg for indklagede 2 og adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Marc Walther Hansen for klageren og advokat Kasper Mortensen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Tina Braad for klageren og advokat Peter Fauerholdt for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Carsten Led-Jensen for klageren og advokat Tina Braad for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F advokat Rasmus Holm Hansen for indklagede og advokat Andreas Hammer for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Claus Berg for klageren og advokat Torben Steffensen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Liv Helth Lauersen for klageren og advokat Vivi Klink Larsen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jakob Blicher Ravnsbo for klageren. Advokat Søren Andersen for indklagede. Advokat Thomas Hjort for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Casper Kowalczyk for klageren. Advokat Hans-Peter Jørgensen for indklagede. Advokat Rasmus Holm Hansen for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Anne Louise Dalgaard Pedersen for klageren og advokat Asger Birkegaard for klageren Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jeppe Svenning for klageren og advokat Timm Braun for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Thomas Høje Pedersen for klageren og advokat Ole Sigetty for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Rasmus Holm Jensen for klageren og advokat Christian Duus Ljørring for indklagede 1 og advokat Trine Overby Laursen for indklagede 2 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Bo Schmidt Pedersen for klageren og advokat Michael S. Wiisbye for indklagede 1 og advokat Louise Bossen for indklagede 2 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Bo Schmidt Pedersen Adv. Casper Gregers Jensen Adv. Mette Gade Adv. Frederik Bue Johnsen Adv. Jeppe Stefansen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Pedram Moghaddam Adv. Frederik Gjerulff Adv. Stine Kalsmose Jakobsen Adv. Thomas Høj Pedersen Adv. Michael Vestergaard Adv. Alexander Grønlund Adv. Bjarne L Petersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Mads Schierbeck Adv. Peter Bergmann Adv Jonas Grum Adv. Claus Christensen Adv. Terkel Edinger Adv. Claus Pedersen Adv. Laura Kroer Madsen Adv. Steen Hellmann Adv. Jeppe Reipurth Adv. Jes Rosenvinge Adv. Henrik Østergaard adv. Rasmus Stensler-Thomsen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Liv Lauersen Adv. Signe Bakkeng Adv. Carsten Led-Jensen Adv. Klaus Kastrup-Larsen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Adv. Frants Dalgaard-Knudsen Adv. Nikolaj Bo Nielsen Adv. Betina Kristiansson Adv. Line Kirk Pedersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Allan Kvist-Kristensen Adv. Torben Bondrop Adv. Klaus Kastrup-Larsen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Nikolaj Helsinghoff Andersen Adv. Charlotte Malmqvist Adv. Henrik Hauge Andersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Lucas Weber Petterson Adv. Thomas Dall Jensen Adv. Laura Kragh Adv. Henrik Steen Jensen Adv. Preben Kønig VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Peter Dianati Adv. Kasper Andersen Adv. Lisbeth Skytte Adv. Jesper Støttrup Adv. Mikkel Christiansen Adv. Nikolaj Henriksen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Adv. Rasmus Stensler-Thomsen Adv. Caroline Vedelsby Adv. Thomas Høj Pedersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Adv. Alexandre Latif Schleimann-Jensen Adv. Maria Christofte Adv. Nina Månsson Langerup Adv. Rasmus Holm Hansen VBA
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Jesper Herrmann og advokat Thomas Nielsen Arbejdsretten CO-industri og DI
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Dennis Schnell-Lauritzen og advokat Thomas Nielsen Arbejdsretten CO-industri og DI
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Jesper Herrmann og advokat Lars Bruhn Arbejdsretten CO-industri og DI
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Dennis Schnell-Lauritzen og advokat Marianne Bækgaard Nielsen Arbejdsretten HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Jesper Hermann og advokat Peter Klint Arbejdsretten CO-industri og DI
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Liselotte Lindberg Olsen og advokat Morten Ulrich Arbejdsretten Dansk Journalistforbund og Region Nordjylland
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Allan Jensen Arbejdsretten 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed forfatter af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med kommentarer DJØF Forlag
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed boganmeldelse i UfR Karnov Group Denmark A/S
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn formand for Datarådet Justitsministeriet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Karsten Kristoffersen m.fl. samt advokat Klint Klingberg-Jensen m.fl. Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Christian Sinding samt advokat Jacob Fenger Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Anders Julius Tengvad og advokat Jacob Thomsen samt advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen og advokat Kenneth Hvelplund Pedersen Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Kim G. Hansen samt advokat Daniel Haue Jakobsson og advokat Mathias Ekstrøm Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Næstformand i Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur undervisning JUC Service ApS
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Aarhus universitet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Københavns Universitet
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv formand for bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi Valgt af bestyrelsen
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M advokat Christiana Nøhr Lørrits og advokat JakobCohr Arffmann Arbejdsretten Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn formand Det finansielle ankenævn
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Karsten Kristoffersen og advokat Klint Klingberg-Jensen Voldgiftsinstituttet
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F advokat Claus Ryberg Hoffmann og Torben Waage Voldgiftsinstituttet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Andet Deltagelse i mæglingsmøde som fast opmand Dansk Journalistforbund og Dansk Erhverv
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Lene Horn og advokat Lene Casadepax arbejdsretten DI og Serviceforbundet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Marta Valgren Knudsen og advokatfuldmægtig Mads Buur Heisel arbejdsretten DI og Serviceforbundet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Marianne Lage og advokat Karen Margrethe Schebye Arbejdsretten GL og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Morten Ulrich og advokat Mathias Bukhave arbejdsretten 3 F og Danske REgioner
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Morten Ulrich og advokat Finn Skjoldan arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F advokat Sabine Glatz Taulov og advokat Byrial Bjørst Arbejdsretten Teknisk Landsforbund og DI
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed kommenteret retsplejelov DJØF
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed redaktør på UFR B Karnov Group
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed forfatter af Dødsboskifte, kommenteret arvelov og kommenteret ægtefællelov Karnov
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Pressenævnet Justitsministeriet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Karsten Kristoffersen, advokat Olaf Koktvedgaard, advokat Peter Hedegaard Madsen og advokat Klint Klingberg-Jensen Højesterets præsident
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Københavns Universitet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Undervisning i ægtefælle formueret Danske Familieadvokater
Mørup, Søren Højgaard
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Diverse bøger Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Mørup, Søren Højgaard
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Vejledning af ph.d.-studerende samt bedømmelse af prisopgaver Aarhus Universitet
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Andet Fagligt indlæg JUC
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Domsredaktør Karnov
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Formand for Advokatnævnet Advokatsamfundet
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af bedømmelsesudvalg ved professorat i jura på Aarhus Universitet Aarhus Universitet
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af redaktionskomiteen for Juristen DJØF
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Jørgen Vinding Formanden for Arbejdsretten Lærernes Centralorganisation KL
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Kim Hansen Advokat Christian K. Clasen Formanden for Arbejdsretten Dansk Skuespillerforbund Det Ny ApS
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Anne Gausland Advokat Yvonne Frederiksen Formanden for Arbejdsretten HK Handel Storbutikkernes Forhandlingsudvalg
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Annette Fæster Petersen Advokat Camilla Linea Nørgaard Jepsen Formanden for Arbejdsretten Fagligt Fælles Forbund DI
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Jonas Blegved Jensen Formanden for Arbejdsretten Akademikerne m.fl. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Peter Breum Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen Formanden for Arbejdsretten FOA - Fag og Arbejde Københavns Kommune
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Peter Breum Advokat Lene Damkjær Christensen Formanden for Arbejdsretten Ingeniørforeningen IDA Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X M Advokat Henrik Gisløv Advokat Anders Julius Tengvad Præsidenten for Højesteret
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv medlem af bestyrelsen Raben Levetzauske fond
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Advokatnævnet Justitsministeriet
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-13883 adv Hauge og adv Korsgaard VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-14187 adv Djuurhus og adv Birkegaard VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-14601 adv Ramskov og adv Wiisbye VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-14606 adv Dalgaard-Knudsen og adv Liv Helth Laursen VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15053 adv Lang-Jensen og adv Bendtsen VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15166 adv Chr Johansen og adv Ramskov VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15298 adv Braad og adv Hauge VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-15383 adv Werenberg og adv Buch VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-15454 adv Schradieck og adv Steen Jensen VBA
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Marianne Lage Advokat Peter Breum Arbejdsretten Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Niels Nehrkorn Advokat Daniel Kiwa Gottlieb Arbejdsretten Ledernævnet - Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Jeppe Wahl-Brink og advokat Helge Werner Arbejdsretten Afskedigelsesnævnet - Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Jesper Hermann og advokat Thomas Nielsen Arbejdsretten CO-industri og 3F
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Steen Hellmann og advokat Jonas Blegvad Jensen Arbejdsretten CO10 for Told- og Skatteforbundet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Dennis Schnell-Lauritzen og advokat Marianne Bækgaard Nielsen Arbejdsretten HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Berit Lassen og advokat Morten Ullrich Arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd og RLTN for Region Nordjylland
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Ann-Beth Kirkegaard og advokat Tina Vestergaard Olesen Arbejdsretten Afskedigelsesnævnet
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Allan Jensen Arbejdsretten 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Steen Hellmann og advokat Morten Ulrich Arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd og Region Sjælland
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokatfuldmægtig Mads Buur Heisel og advokat Sofie Bille-Steenberg Arbejdsretten Metal Maritime og 3F Sømændene og Færgerederierne
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Jesper Hermann og advokat Morten Lind Eisensee Arbejdsretten Ligelønsnævnet - CO-industri og DI
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Medlem af redaktionen for Juristen DJØF
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Dommerudnævnelsesrådet Justitsministeriet
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Formand for Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Formand for Dommerudnævnelsesrådet Justitsministeriet
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv formand Domstolsstyrelsens bestyrelse Justitsministeriet
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Jeppe Wahl-Brink og Jesper Østergaard Arbejdsretten HK Handel mod DEA
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Peter Breum og Elsebth Åes-Jørgensen Arbejdsretten FOA mod Aalborg Kommune
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Berit Lassen og Michael Elof Nielsen Arbejdsretten HK Handel mod DEA
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Nicolai Westergaard og Birgitte Dember Arbejdsretten CO-Industri mod DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Peter Breum og Rasmus Linding Arbejdsretten FOA mod Guldborgsund Kommune
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Mette Vestergaard og Christian K. Clasen Arbejdsretten HK mod Københavns Kommune
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Dennis Snell-Lauritzen og Marianne Bækgaard Nielsen Arbejdsretten HK Handel mod DEA
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Fin Skjoldann og Ckristian Clasen Arbejdsretten FOA mod KL for Roskilde Kommune
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed redaktør Ugeskrift for Retsvæsen Karnovgroup
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn Afskedigelsesnævnet DA og FH
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Særlige domstole næstformand Arbejdsretten Erhvervsministeriet
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Den særlige Klageret Justitsministeriet
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Selvmøder Arbejdsrettens formand DA og FH (Afskedigelsesnævnet)
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Nicolai Westergaard og advokat Marianne Lage Arbejdsrettens formand Dansk Metal mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Anne Gausland og advokat Jørgen Vinding Arbejdsrettens formand 3F mod KL for Hovedstadens Beredskab
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Jeppe Wahl-Brink og advokat Helge Werner Arbejdsrettens formand FH mod DA
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Ulrik Mayland og advokat Jørgen Vinding Arbejdsrettens formand 3F mod KL for Struer Kommune
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Allan Jensen Arbejdsrettens formand 3F mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Kommenteret straffelov Djøfs Forlag
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Retspsykiatri Retspsykiatrisk Klinik
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Afskedigelsesnævnet DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Kammeradvokaten, DJØF Arbejdsretten Kammeradvokaten, DJØF
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Arbejdsretten DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Afskedigelsesnævnet DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F HK Arbejdsretten HK
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Afskedigelsesnævnet DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F 3F, Rymarken Arbejdsretten 3F Rymarken
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Dansk Jernbaneforbund, DI Arbejdsretten Dansk Jernbaneforbund, DI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F HK, Dansk Erhverv Arbejdsgiver Arbejdsretten HK, Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DI, 3F Arbejdsretten DI, 3F
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Horten Advokatpertnerselskab Arbejdsretten Horten Advokatpartnerselskab
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Blik-og rørarbejderforbundet, Tekniq Arbejdsgiverne Arbejdsretten Blik- og Rørarbejderforbundet, Tekniq Arbejdsgiverne
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA Afskedigelsesnævnet DA
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Horten Advokatpartnerselskab, FOA Arbejdsretten Horten Advokatpartnerselskab, FOA
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Kammeradvokatten Arbejdsretten Danmarks LKæreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerforening, Kammeradvokaten
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn formand Retsplejerådet Justitsministeriet
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Særlige domstole næstformand Beskæftigelesministeriet

Østre Landsret (2022)

Navn
Stilling
Tjenestested
Kategori Voldgiftsager Anden bibeskæftigelse
Fælles for alle voldgiftsager Særligt for faglige voldgiftsager Hvervets art Hvervgiver
Afsluttet Formand eller Medlem Advokater eller andre partsrepræsentanter Udpeget af Organisationer, der er part eller mandatarer for en part
Vollmer, Carsten Kristian
Præsident
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Kromann, Joachim
Dommer
Østre Landsret
Lovforberendende udvalg Formand for auktionslederudvalget Justitsministeriet
Kromann, Joachim
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Formand for Fobrugerklagenævnet Erhvervsministeriet
Kromann, Joachim
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X M Advokat Søren Hammer Westmark og advokat Tommy Angemair (for klager) Advokat Jacob Falsner og advokat Søren Vagner Nielsen (for indklagede) Præsidenten for Østre Landsret
Kromann, Joachim
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Advokat Anders Valentin (for klager) Advokat Niels Christian Ellegaard (for indklagede) Præsidenten for Østre Landsret
Christensen, Morten
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F advokat Peter Clemmen Christensen og advokat Leif Djurhuus Østre Landsrets præsident
Jensen, Lene
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Brandt, Arne
Dommer
Østre Landsret
Bestyrelseshverv Medlem af bestyrelsen i VKR´s Familiefond VKR´s Familiefond
Halling, Malou Kragh
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Lohse, Thomas
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Adoptionsnævnet Social og indenrigsministeriet
Lohse, Thomas
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Domsredaktør UfR Karnov Group Denmark A/S
Lohse, Thomas
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Forfatter DJØF
Hald, Karen
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Næstformand i Flygtningenævnet Hjemrejsestyrelsen
Hald, Karen
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Suppleant, næstformand i Procesbevillingsnævnet Domstolsstyrelsen
Seierøe, Kristian Porsager
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Formand for Ankenævnet for Søfartsforhold Erhvervsministeren
Waage, Jacob
Dommer
Østre Landsret
Private klage- og ankenævn Næstformand i klagenævn DK Hostmaster
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Forfattervirksomhed Vist Koda af tidligere bogbidrag Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-14661 Claus V. Seidelin-Prip som KA1, Laura Kragh som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F A-10810 Troels Flethøj Thygesen som RKA1, Frederik Damgaard Madsen som RKA11, Simon Pinkalski som RKA111, Rasmus Holm Hansen som RTA1, Nikolaj Kjølhede Larsen som RTA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-14834 Lotte Noer som KA1, Jacob Fenger som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15348 Carsten Kirstein som KA1, Frederik Bue Johnsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M A-10586 Michael Gjedde-Nielsen som RKA111, Peter Fauerholdt Thommesen som RKA1, Jacob Allon som RKA11, Mark Søndergaard som RKA1111, Tobias Vinnes-Weibel som RTA2, Henning Biil som RTA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M A-10593 Vivi Klink Larsen som RKA1, Jesper Kragh-Skriver som RKA11, Niels Wulff som RTA1, Sanne Damsgaard Fauerskov som RTA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M A-10723 Henrik Hauge Andersen som RKA1, Henning Biil som RTA3, Søren Dolmer Andersen som RTA1, Brian Thyregaard Andreasen som RTA4, Karsten Lynge som RTA2 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-14605 Liv Helth Lauersen som KA1, Signe Dierks Bakkeng som KA11, Nikolaj Bo Nielsen som IA11, Frants Dalgaard-Knudsen som IA1, Jesper Høy som KU11, Henrik Steen Jensen som KU1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M C-15220 Peter Trinskjær som KA1, Mark Ruberg-Wurms som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15662 Timm Braun som KA1, Mikael Delin som IA2, Jeppe Brandorff Stefansen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15739 Anders Troelsen som KA1, Henrik Hauge Andersen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15403 Jens Asbjørn Knudsen som KA1, Kristian Skovsgaard som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15348 Carsten Kirstein som KA1, Frederik Bue Johnsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15761 Frank Iburg som KA1, Niels W. Kjærgaard som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15786 Jakob Sønder Larsen som KA1, Mathilde Sundby Raagaard som IA111, Christopher Birk-Petersen som IA11, Peter Schäfer som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15802 Lars Marcus Pedersen som KA1, Niels Thestrup som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15812 Martin Falk Rømer som KA1, Henrik Amand Holtegaard som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15828 Troels Flethøj Thygesen som KA1, Frederik Damgaard Madsen som KA11, Steen Hellmann som IA1, Jacob Allon som IA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15859 Hans Jeppesen som KA1, Dan Terkildsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15910 Christoffer Iversen som KA1, Michael Hasløv Stæhr som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15951 Ulrik Fleischer-Michaelsen som KA1, Mette Gade som KA11, Frederik Bue Johnsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16009 Mikael Delin som KA1, Stine Kalsmose Jakobsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M R-22 Andreas Hammer som KA1, Patrick Rask Buskbjerg som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-15403 Jens Asbjørn Knudsen som KA1, Kristian Skovsgaard som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15895 Jeppe Holt som KA1, Allan Kvist-Kristensen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Ad hoc Anders Arnstrup Fornais for K og Johannes Grove Nielsen for I Præsidenten for Østre Landsret
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-15981 Rasmus Nyhold Møller som KA1, Rasmus Grejsen Lynge som IA1, Christian Wraa Schlüter som IA3, Søren Egede Schulz som IA2 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16024 Jacob Møller Dirksen som KA1, Emma Franck Bovien som KA11, Per Setholm-Johansen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16024 Søren Klingenberg Friis som KA11, Ole Meisner som KA1, Jacob Staghøj Troelsen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16034 Claus Hastrup Knudsen som KA1, Rikke Nøhr Rasmussen som KA11, Eivind Einersen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-16051 Jacob Fenger som KA1, Christian Parbo som IA1, Troels Lyder Jensen som IA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16054 Jacob Fenger som KA1, Christian Parbo som IA1, Troels Lyder Jensen som IA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-16069 Timm Braun som KA1, Amanda Hansen som IA111, Jens Hjortskov som IA1, Benjamin Philip Bækbøl Hansson som IA11 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F C-16078 Ole Bernt Hasling som KA1, Christian Johansen som IA1 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16086 Henning Biil som KA1, Søren Lindahl som IA1, Birk Schmidt som IA2 VBA
Høegh, Katja
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F C-16096 Troels Flethøj Thygesen som KA1, Frederik Damgaard Madsen som KA11, Simon Pinkalski som KA111, Anders Troelsen som IA1 VBA
Høegh, Katja