Vestre Landsret - Retsliste for tirsdag den 28. juni 2022


  1. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Mundtlig forhandling

S-1287-22   Fængling/isolation m.v.

LUKKEDE DØRE
NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.


v/

Anklagemyndigheden

 

              mod

Anonymiseret

Anonymiseret

Retten i Randers (8-1111/2022): Afg. af 08-06-2022
Fængslingskæremål

  11. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Fortsat hovedforhandling - Aarhus

S-703-21   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

2021-1400303-39
v/

Anklagemyndigheden
(2021-1400303-39)

 

              mod

Advokat Lars Thousig
Advokat Kenn Regner Jørgensen
Advokat Søren Salomonsen
Advokat Troels Lind Pedersen
Advokat Henrik Hougaard
Advokat Karina Skou
Advokat Eigil Strand
Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt
Advokat Mette Lund Thomsen

 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret
 Anonymiseret

Retten i Aarhus (6-9790/2020): Afg. af 26-03-2021
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 191 (narkotika) m.v.

  12. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Hovedforhandling - Aarhus

S-1524-21   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

2021-1400308-107
v/

Anklagemyndigheden
(2021-1400308-107)

 

              mod

Advokat Søren Hammer Westmark

 Anonymiseret

Retten i Aarhus (8-7404/2019): Afg. af 02-07-2021
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 276 (tyveri) m.v.

  15. afd. kl. 09:00-14:00

28. juni 2022 - Hovedforhandling – Aarhus 4. sal

S-1845-21   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

2021-1400308-120
v/

Anklagemyndigheden
(2021-1400308-120)

 

              mod

Advokat Mads Kjær Jensen

Anonymiseret

Retten i Aarhus (13-6399/2019): Afg. af 11-08-2021
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 276 (tyveri) m.v.

  15. afd. kl. 14:00-16:00

28. juni 2022 - Hovedforhandling – Aarhus 4. sal

S-670-22   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

2022-1400302-2
v/

Anklagemyndigheden
(2022-1400302-2)

 

              mod

Advokat Mads Krarup

Anonymiseret

Retten i Aarhus (4288/2020): Afg. af 01-03-2022
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 171 (dokumentfalsk) m.v.

  4. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Hovedforhandling - Sønderborg

S-1086-21   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

2021-1400306-121
v/

Anklagemyndigheden
(2021-1400306-121)

 

              mod

Advokat Jesper Gad

Anonymiseret

Retten i Sønderborg (K01-1941/2021): Afg. af 12-05-2021
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 245 (vold) m.v.

  7. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Fortsat hovedforhandling

S-295-21   Bevisanke m. domsm. (m. domsm. i byret)

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres.Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

2021-1400308-18
v/

Anklagemyndigheden
(2021-1400308-18)

 

              mod

Anonymiseret
Anonymiseret

 Anonymiseret
 Anonymiseret

Retten i Kolding (2-9058/2019): Afg. af 01-02-2021
Domsmandssag
Sagen vedrører: Straffelovens § 279 (bedrageri)

  9. afd. kl. 09:00-16:00

28. juni 2022 - Fortsat hovedforhandling

S-261-22   Nævningesag bevis (nævninge i byret).

2022-1400308-11
v/

Anklagemyndigheden
(2022-1400308-11)

 

              mod

Advokat Ib Rene Laursen

Anonymiseret

Retten i Holstebro (3173/2021): Afg. af 27-01-2022
Nævningeankesag
Sagen vedrører: Straffelovens § 288 (røveri) m.v.


Sager fra portalen

 

10. afd. kl. 09.00-12.00

28. juni 2022 – Hovedforhandling

BS-108/2014-VLR   

Advokat Finn Bødstrup

Per Jensen Vorre

 

              Mod

Advokat Arne Møllin Ottosen

Arla Foods a.m.b.a

(BS 4-2350/2013 - Retten i Aarhus): Afg. af 18-11-2013

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Aftaler, Landbrug, fiskeri og fødevarer

  

11. afd. kl. 10.00

28. juni 2022 – Domsafsigelse

BS-13242/2021-VLR   

Advokat Casper Frederik Kowalczyk

A. Enggaard A/S

 

              Mod

Advokat Christina Steen

N1 A/S

Retten i Aalborg (BS-20097/2018-ALB): Afg. af 23-03-2021

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Erstatning uden for kontrakt

 

13. afd. kl. 13.00-15.00

28. juni 2022 – Hovedforhandling

BS-5889/2022-VLR   

LUKKEDE DØRE

Advokat Hans Henrik Fischer

Anonymiseret

 

              Mod

Advokat Lone Adolphsen

Anonymiseret

Retten i Sønderborg (BS-27067/2021-SON): Afg. af 07-02-2022

Forældreansvarssag
Sagen vedrører: Forældreansvarsloven

 

14. afd. kl. 09.00-12.00

28. juni 2022 – Votering

BS-46857/2021-VLR   

LUKKEDE DØRE

Advokat Kaspar Lehmann Bastian
-

RL Skovservice v/ Rene Løvborg
Rene Løvborg

 

              Mod

Advokat David Auken

Skatteministeriet

Retten i Viborg (BS-11103/2020-VIB): Afg. af 24-11-2021

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Forvaltningssag, Skat

 

2. afd. kl. 09.00-15.00

28. juni 2022 – Hovedforhandling

BS-25764/2021-VLR   

Advokat Rikke Wagenblast Sørensen

Erik Kingo Christensen

 

              Mod

Advokat Thomas Heintzelmann
-

Camilla Houmann Magnussen

Retten i Aarhus (BS-42402/2019-ARH): Afg. af 21-06-2021

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Fast ejendom og pant, Sagsomkostninger

 

2. afd. kl. 10.00

28. juni 2022 – Domsafsigelse

BS-41439/2021-VLR   

Advokat Bjarne Overmark

Susanne Brosbøl Søgaard

 

              Mod

Advokat Lars Kyhl Nielsen

Torben Fougstrup Simonsen

Retten i Randers (BS-22972/2020-RAN): Afg. af 14-10-2021

Boligretssag
Sagen vedrører: Lejeret

 

3. afd. kl. 09.00-15.00

28. juni 2022 – Hovedforhandling

BS-49529/2019-VLR   

Advokat Anders Stoltenberg

Dalsgaard I/S v/Maiken Buus Nielsen og Henrik Olsen Nielsen

 

              Mod

Advokat Eva Daniella Gabris

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Retten i Aalborg (BS-10206/2017-ALB): Afg. af 21-10-2019

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Almindelige emner, Forvaltningssag, Miljø og naturbeskyttelse

 

3. afd. kl. 10.00

28. juni 2022 – Domsafsigelse

BS-42958/2021-VLR   

Advokat René Offersen

LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. som mandatar for
Anonymiseret


 

              Mod

Advokat Kim Christian Højmark

Miljø- og Fødevareklagenævnet

(BS-27672/2021-ALB (henvisning)): Afg. af 01-01-0001

Almindelig civil sag
Sagen vedrører: Forvaltningssag, Miljø og naturbeskyttelse