Højesteret (2021)

Navn
Stilling
Tjenestested
Kategori Voldgiftsager Anden bibeskæftigelse
Fælles for alle voldgiftsager Særligt for faglige voldgiftsager Hvervets art Hvervgiver
Afsluttet Formand eller Medlem Advokater eller andre partsrepræsentanter Udpeget af Organisationer, der er part eller mandatarer for en part
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Proceduren DJØFs Forlag
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Forbrydelser Gads Forlag
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Kommenteret Retsplejelov DJØFs Forlag
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Straffeprocessen og Forsvareren Karnovs Forlag
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Forfattervirksomhed Forsvareren Karnov
Rørdam, Thomas
Præsident
Højesteret
Lovforberendende udvalg Straffelovrådet Justitsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af bestyrelsen Gustaf Packaléns Mindefond
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af bestyrelsen Johan Otto Wroblewskis Fond
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Andet Formand for bestyrelsen Cand.phil. Sophus Conradin Raphael Wulffs Legater
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Medvirken til bogudgivelser DJØFs Forlag
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Kommentarer til Karnovs Lovsamling Karnov
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Pressenævnet Justitsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Rådet for Grønlands Retsvæsen Justitsministeriet
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn Formand for Ankenævnet for Forsikring Forbrugerrådet og Forsikring & Pension
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Thomas Damsholt og advokat Henrik Thal Jantzen Præsidenten for Højesteret
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokaterne Karsten Kristoffersen, Olaf Koktvedgaard, Asger Heine Jensen og René Frisdahl Jensen Præsidenten for Højesteret
Mikkelsen, Jens Kruse
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Stedfortræder for formanden for Den Særlige Klageret Justitsministeriet
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Andet Medlem af redaktionskomiteen for Juristen DJØF
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Frederik Brocks Advokat Marianne Lage Formanden for Arbejdsretten DM Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Dennis Schnell Lauritzen Advokat Jonas Blegvad Jensen Formanden for Arbejdsretten Dansk Metal Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Steen Hellmann Advokat Casper Lauritzen Formanden for Arbejdsretten Lærernes Centralorganisation Skatteministeriet
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokatfuldmægtig Mads Buur Heisel Advokat Kristian Steen Lauridsen Formanden for Arbejdsretten Fagligt Fælles Forbund DI
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Berit Lassen Advokat Casper Lauritzen Formanden for Arbejdsretten HK Privat Tandlægeforeningen
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Michael Møllegaard Jessen Advokat Søren Skjærbæk Formanden for Arbejdsretten HK Danmark KL
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Ann-Beth Kirkegaard Advokat Yvonne Frederiksen Formanden for Arbejdsretten Serviceforbundet Dyrlægeforeningens Arbejdsgiverforening
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Dennis Schnell-Lauritzen Advokat Christian Clasen Formanden for Arbejdsretten Fødevareforbundet NNF Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Advokat Anne Louise Wulff Advokat Yvonne Frederiksen Formanden for Arbejdsretten Farmakonomforeningen Danmarks Apotekerforening
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Private voldgifter M Advokat Frantz Sigersted-Rasmussen Advokat Kim Andersen Præsidenten for Højesteret
Sørensen, Jørgen Steen
Dommer
Højesteret
Private voldgifter M Advokat Peter Kierkegaard Advokat Daniel Haue Jakobsson Præsidenten for Højesteret
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Forfatter og fagkonsulent KarnovGroup (forfatter og fagkonsulent), Jurist- og Økonomforbundets Forlag (forfatter)
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Lovforberendende udvalg Formand for Ansvarsudvalget Erhvervsministeriet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Ophavsretslicensnævnet Kulturministeriet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Konkurrenceankenævnet Erhvervsministeriet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Christian Johansen Advokat Klaus Kastrup-Larsen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokaterne Lars Høj Andersson, Torben Steffensen, Steen Hellmann, Ilka Bödewadt Lauritzen, Ole Bernt Hasling, Michael Transø Schultz, Mads Schierbeck, Esben Korsgaard Poulsen, Mikael Delin, Jakob Blicher Ravnsbo, Magnus Bjerre Clausen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Liv Helth Lauersen Advokat Signe Dierks Bakkeng Advokat Frants Dalgaard-Knudsen Advokat Hans Erik Steffensen Advokat Peter Henrik Würtz Advokat Nikolaj Bo Nielsen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Claus Richter Weigelt Advokat Jacob Møller Advokat Bo Knudsen Advokat Mads Brandt Advokat Peter Albeck Stæhr Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Peter Dianati Advokat Kasper Bjørnstrup Andersen Advokat Eivind Einersen Advokat Christoffer Hornslet Advokat Lisbeth Skytte Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Niels Heldgaard Advokat Holger Schöer Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Peter Dianati Advokat Kasper Bjørnstrup Andersen Advokat Eivind Einersen Advokat Christoffer Hornslet Advokat Søren Dolmer Andersen Advokat Allan Schouw-Petersen Advokat Mads Broe Trustrup Advokat Lisbeth Skytte Advokat Peter Carlstedt Nørtved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Tina Braad Advokat Jacob Friis Gottrup Advokat Patrick Buskbjerg Advokat Peter Skovbo Advokat Klaus Kastrup-Larsen Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Kristian Skovgaard Larsen Advokat Nikolaj Helsinghoff Andersen Advokat Peter Fogh Advokat Frederik Lenskjold Olsen Advokat Nicoline Huitfeldt Sander Advokat Laura Bjørnkjær Weibel Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Niels Jørgen Oggesen, advokat Christian Johansen, advokat Mia Ravn Christensen, advokat Jacob Goul Sørensen Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Peter Fogh, advokat Peter Schradieck, advokat Kristoffer Groule Thorborg, advokat Michael Gjedde-Nielsen, advokat Peter Fauerholdt Thommesen Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Ulrik Fleischer-Michaelsen, advokat Mette Gade, advokat Jeppe Brandorff Stefansen, advokat Peter Fogh, advokat Nicoline Huitfeldt Sander Voldgiftsnævnet
Christensen, Jan Schans
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jeppe Reipurth, Advokat Brandon Weidenfeller Voldgiftsnævnet
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Royalty DJØFs forlag
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur 2 x oplæg på offentligretlig dag Civitas Advokater
Hasselgaard, Ole
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Undervisning på kursus afholdt af Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv medlem af bestyrelsen Raben Levetzauske fond
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Advokatnævnet Justitsministeriet
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-13883 adv Søby og adv Ravn VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-14187 adv Læssøe-Arendt og adv Dalgaard-Knudsen VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-14601 adv Lindqvist og adv Berendt VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-14606 adv Dalgaard-Knudsen og adv Steffensen VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15053 adv Djurhuus og adv Hellmann VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15166 adv Ljørring og adv Hald VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F C-15326 adv Kristiansen og adv Andersen VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-15001 adv Hjortskov og adv Ørskov VBA
Rasmussen, Kurt
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F C-15490 adv Buus-Nielsen og adv Larsson VBA
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Mette Østergaard og advokat Jørgen Oehlenschlæger Madsen Arbejdsretten HK og KL
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Morten Ullrich og advokat Henrik Karl Nielsen Arbejdsretten FADL og Danske Regioner
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Lars Bruhn og advokat Jesper Hermann Arbejdsretten DI og CO-Industri
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Allan Jensen Arbejdsretten Dansk Erhverv og 3 F
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Mads Bendix Knudsen og konsulent Tove Schultz-Lorentzen Arbejdsretten 3 F og Danske Rederier
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Rune Asmussen og advokat Morten Eisensee Arbejdsretten 3 F og DI
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Ann-Beth Kirkegaard og advokat Sidsel Devantier Arbejdsretten Serviceforbundet og DI
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed kommenteret retsplejelov DJØF
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed redaktør på UFR B Karnov Group
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Pressenævnet Justitsministeriet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Per Hemmer og Advokat Pernille Aagaard Truelsen Højesterets Præsident
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Karsten Kristoffersen, advokat Olaf Koktvedgaard, advokat Peter Hedegaard Madsen og advokat Klint Klingberg-Jensen Højesterets præsident
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Københavns Universitet
Bormann, Anne Louise
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Aarhus Universitet
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv Formand for bestyrelsen for Kraemers Legat Kraemers Legat
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Liv Helth Lauersen for klageren, advokat Anders Vestergaard Buch for indklagede, advokat Torben Bondrop for adciterede 1 og advokat Thomas Birch for adciterede 2 og 3. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jesper Børge Pedersen for klageren, advokat Klaus Kastrup-Larsen for de indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Holger Schöer for klageren, advokat Jakob Sønder Larsen for indklagede 1 og advokat Jens Hjortskov for indklagede 2 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Kasper Mortensen for klageren, advokat Torben Bondrop for indklagede 1 og advokat Claus Berg for indklagede 2 og adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Marc Walther Hansen for klageren og advokat Kasper Mortensen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Tina Braad for klageren og advokat Peter Fauerholdt for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Carsten Led-Jensen for klageren og advokat Tina Braad for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F advokat Rasmus Holm Hansen for indklagede og advokat Rasmus Holm Hansen for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Bo Schmidt Pedersen for klageren og advokat Niels Jørgen Oggesen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Claus Berg for klageren og advokat Torben Steffensen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Liv Helth Lauersen for klageren og advokat Vivi Klink Larsen for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jakob Blicher Ravnsbo for klageren. Advokat Søren Andersen for indklagede. Advokat Thomas Hjort for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Casper Kowalczyk for klageren. Advokat Hans-Peter Jørgensen for indklagede. Advokat Rasmus Holm Hansen for adciterede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Anne Louise Dalgaard Pedersen for klageren og advokat Asger Birkegaard for klageren Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Morten Ruben Brage for klageren og advokat Bo Schmidt Petersen for indklagede. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Rekling, Michael
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Jeppe Svenning for klageren og advokat Timm Braun for indklagede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Foersom, Rikke
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Formand for Ligebehandlings-nævnet Beskæftigelses-ministeriet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Juridisk konsulent Gudrun Durhuus og advokatfuldmægtig Jesper Boding Arbejdsretten CO-industri og DIO I
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Allan Jensen Arbejdsretten 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver/TA
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Lene Casadepax og konsulent, advokatfuldmægtig Tina Tønder Arbejdsretten 3F og DIO II
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed forfatter af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med kommentarer DJØF Forlag
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn formand for Datarådet Justitsministeriet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Morten Rosenmejer samt advokat Kolja Staunstrup og advokat Maria Holst Levin Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Karsten Kristoffersen m.fl. samt advokat Klint Klingberg-Jensen m.fl. Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Christian Sinding samt advokat Jacob Fenger Voldgiftsinstituttet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Næstformand i Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur undervisning JUC Service ApS
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur censor Aarhus universitet
Nielsen, Kristian Korfits
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur undervisning Kommunal & Forvaltningsretsforeningen
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv formand for bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi Valgt af bestyrelsen
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn formand Det finansielle ankenævn
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Karsten Kristoffersen og advokat Klint Klingberg-Jensen Voldgiftsinstituttet
Rønne, Vibeke
Dommer
Højesteret
Særlige domstole formand Den Særlige Klageret
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter F Advokat Frantz Dalgaard-Knudsen Advokat Betina Kristianssson VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Christoffer Iversen Advokat Jeppe Holt VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Mads Balsby Wilkens Advokat Peter Fogh VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Tune Riis Jørgensen Advokat Bo Schmidt Pedersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Morten Ruben Brage Advokat Kasper Bjørnstrup Andersen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Dennis Hofmann Advokat Ole Thiel VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Christian Duus Ljørring Advokat Håkun Djurhuus Advokat Alexandre Latif Schleimann-Jensen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Bo Schmidt Pedersen Advokat Line Ramskov Advokat Klaus Kastrup-Larsen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Niels Jørgen Oggesen Advokat Christian Johansen VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Henrik Schütze Advokat Klaus Kastrup-Larsen Advokat Casper Kowalczyk VBA
Apostoli, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Advokat Tina Ortega Advokat Thomas Dall Jensen Advokat Laura Kragh Advokat Henrik Steen Jensen Advokat Preben Kønig VBA
Waaben, Henrik
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed lovkommentarer DJØFs Forlag
Waaben, Henrik
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Karnovs Lovsamling Karnov Group
Waaben, Henrik
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed UfR, domsredaktør Karnov Group
Waaben, Henrik
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn Det finansielle ankenævn, næstformand Finansdanmark
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Selvmøder Arbejdsrettens formand DA og FH (Afskedigelsesnævnet)
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Nicolai Westergaard og advokat Marianne Lage Arbejdsrettens formand Dansk Metal mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter F Advokat Anne Gausland og advokat Jørgen Vinding Arbejdsrettens formand 3F mod KL for Hovedstadens Beredskab
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter M Selvmøder Arbejdsrettens formand FH mod DA
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Kommenteret straffelov Djøfs Forlag
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Jensen, Poul Dahl
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Retspsykiatri Retspsykiatrisk Klinik
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Adam Teo Michaëlis og advokat Morten Ulrich Arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd og RLTN for Region Hovedstaden
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokatfuldmægtig Mathias Bukhave og advokat André Rouvillain Afskedigelsesnævnet HK Privat
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Berit Lassen og advokat Erik Wendelboe Christiansen Arbejdsretten FOA og KL
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Evelyn Jørgensen og advokat Jesper Østergaard Hansen Arbejdsretten HK Privat og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokat Ann-Beth Kirkegaard og advokat Kristian Steen Lauridsen Arbejdsretten Serviceforbundet og DI
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokatfuldmægtig Camilla Nørgaard Jepsen og chefkonsulent Michaela Strand Arbejdsretten 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Advokatfuldmægtig Mathias Bukhave og advokat Mads Kramer-Cam Afskedigelsesnævnet HK Privat og Tandlægeforeningen
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X M Advokatfuldmægtig Camilla Nørgaard Jepsen og advokat Sidsel Devantier Afskedigelsesnævnet Fødevareforbundet NNN og DI
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Medlem af redaktionen for Juristen DJØF
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Arbejdsretten Beskæftigelsesministeriet
Talevski, Oliver
Dommer
Højesteret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Dommerudnævnelsesrådet Justitsministeriet
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv Bestyrelsen for Aarhus Universitet Aarhus Universitet
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed DJØF-Forlag og Gyldendal DJØF-Forlag og Gyldendal
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed 7 kronikker i Jyllands-Posten Jyllands-Posten
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed Gyldendal Gyldendal
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn Valgnævnet Indenrigsministeriet
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Eksaminator Aarhus Universitet
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Djøf
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Klimaministeriet
Christensen, Jens Peter
Dommer
Højesteret
Undervisning og censur Foredrag Folkeuniversitetet
Stokholm, Jon Ulrik
Dommer
Højesteret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Bestyrelseshverv formand Domstolsstyrelsens bestyrelse Justitsministeriet
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Steen Hellmann og Jørgen Vinding Arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd og KL
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Peter Nisbeth og Christian K. Clasen Arbejdsretten FOA og KL
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Flemming Grønsund og Charlotte Strøm Petersen Arbejdsretten 3F og GLS-A
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Peter Breum og Jens Lund Mosbek Arbejdsretten BUPL og KL
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Jesper Herrmann og Morten Eisensee Arbejdsretten CO-industri og DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Kim Scioldann og Søren Skjerbek Arbejdsretten IDA og KL
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F xx og xx Arbejdsretten 3F og DEA
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Jesper Herrmann og Lars Bruhn Arbejdsretten CO-industri og DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Jesper Herrmann og Thomas Nielsen Arbejdsretten CO-industri og DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Theis Halsboe-Larsen og Sabine Buhl Valentiner Arbejdsretten HK Privat og DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Jesper Herrmann og Sidsel Devantier Arbejdsretten CO-Industri for 3F og DI
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed redaktør Ugeskrift for Retsvæsen Karnovgroup
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Private klage- og ankenævn Afskedigelsesnævnet DA og FH
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Lise Lauridsen og Christian K. Clasen for LEOPHARMA og ansat direktør parterne
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Særlige domstole næstformand Arbejdsretten Erhvervsministeriet
Schmidt, Hanne
Dommer
Højesteret
Særlige domstole Den særlige Klageret Justitsministeriet
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Afskedigelsesnævnet DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F COI, DI Arbejdsretten COI, DI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Tina Petersen, Stephan Agger Arbejdsretten HK, 3F
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DA, FH Afskedigelsesnævnet DA, FH
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F 3F, DI Arbejdsretten 3F, DI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DI, COI Arbejdsretten DI, COI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Dansk Sygeplejeråd, KL Arbejdsretten Dansk Sygeplejeråd, KL
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Finanssektorens Arbejdsgiverforening , Finansforbundet Arbejdsretten Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DI, COI Arbejdsretten DI, COI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F Dansk Erhverv Arbejdsgiver, 3F Arbejdsretten Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Faglige voldgifter X F DI, COI Arbejdsretten DI, COI
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Forfattervirksomhed forfatter DJØF's forlag
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Offentlige råd og nævn formand Retsplejerådet Justitsministeriet
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Private voldgifter X F Rene Offersen, Bruun & Hjejle Voldgiftsinstituttet
Hjortnæs, Lars
Dommer
Højesteret
Særlige domstole næstformand Beskæftigelesministeriet
Pedersen, Marianne Højgaard
Dommer
Højesteret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser

Østre Landsret (2021)

Navn
Stilling
Tjenestested
Kategori Voldgiftsager Anden bibeskæftigelse
Fælles for alle voldgiftsager Særligt for faglige voldgiftsager Hvervets art Hvervgiver
Afsluttet Formand eller Medlem Advokater eller andre partsrepræsentanter Udpeget af Organisationer, der er part eller mandatarer for en part
Vollmer, Carsten Kristian
Præsident
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Mejer, Steen
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Næstformand i Flygtningenævnet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Mejer, Steen
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Næstformand i Erhvervsankenævnet Erhvervsministeriet
Mejer, Steen
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Psykiatriske Ankenævn Sundheds- og Ældreministeriet
Mejer, Steen
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Psykiatriske Ankenævn Sundheds- og Ældreministeriet
Jensen, Lene
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Brandt, Arne
Dommer
Østre Landsret
Bestyrelseshverv Medlem af bestyrelsen i VKR´s Familiefond VKR´s Familiefond
Christensen, Morten
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Saul, Louise
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Andet Stedfortrædende forligsmand Forligsinstitutionen/Beskæftigelsesministeriet
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Faglige voldgifter X F Andy Jacobsen og Tine Vestergaard Olesen Arbejdsrettens formand 3F mod DI Dansk Byggeri
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Faglige voldgifter X F Advokat Mette Østergaard og advokat Claus Hanghøj Arbejdsrettens formand HK Sydjulland mod 3F Vejle Fagligt Fælles Forbund
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Faglige voldgifter X F Advokat Pia Voss og advokat Berit Lassen Arbejdsrettens formand DOFK mod Serviceforbundet
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Faglige voldgifter X F Andy Jakobsen og advokat Anne Gausland Arbejdsrettens formand 3F mod DI DIO III
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Private klage- og ankenævn Formand for Ankenævnet for Bus Tog om Metro Trafikministeriet
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Særlige domstole Sekretariatsleder i Arbejdsretten Arbejdsretten/Beskæftigelsesministeriet
Vuust, Tine
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse Domstolsstyrelsen
Fisker, Anne Birgitte
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Lohse, Thomas
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Adoptionsnævnet Social og indenrigsministeriet
Lohse, Thomas
Dommer
Østre Landsret
Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. Domsredaktør UfR Karnov Group Denmark A/S
Jessen, Inge Neergaard
Dommer
Østre Landsret
Offentlige råd og nævn Næstformand for Erstatningsnævnet for Patienterstatningen Sundhedsministeriet
Halling, Malou Kragh
Dommer
Østre Landsret
Ingen indtægtsgivende bibeskæftigelser
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Rosenvinge, Kjersgaard, Dalgaard-Knudsen, Hellmann VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Vindfeldt, Marc Walther Hansen, Miya Akselgaard, Kasper Mortensen, Casper Gregers Jensen, Casper Christiansen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Liv Helth Laursen, Signe Dierks Bakker, Dalgaard-Knudsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Tarnø, Niels Thestrup VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Muff, Asger Birkegaard, Kastrup-Larsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Fauerholdt Pedersen, Niels Kristian Bach Juhl, Vindfeldt VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Rosenvinge, Elkjær Frank, Richter Weigelt VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Bøgelund Kjær, Christoffer Iversen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Søren Andersen, Dolmer Hansen, Koudal, Heldgaard VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Ulrik Asbjørn, K. Dolmer Andersen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Rørbøl, Heising, Lessel, Heidi Melchiorsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Høj Andersson, Henrik Selchau Poulsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Hasling, Chr. Johansen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Erik Mathiesen, Ravnsbjerg Rosenberg VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Hoffery Nielsen, Gamst, JP Fabricius VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Th Rask, R Aagaard VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter M S. Dolmer Andersen, K. Dolmer Andersen, Koudal, Heldgaard VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Bo Schmidt Pedersen, Månsson Langerup, Oggesen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Janus Honore, Ortega, Alexander Enevoldsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Wittenborn, Kasper Westberg VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Chr Johansen, Goul Sørensen, Lessel, Heidi Melchiorsen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F A Enevoldsen, Ole Meisner VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Kim Ulrich, Koudal VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Rosenvinge, Mathias Yde Frank, Skovgaard Larsen, Wartacz VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Lönborg, Gjessing Lund, Wentoft VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Kowalczyk, Hellmann VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Carsten Lorentzen, Matzen, Carl Gustaf Jespersen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter F Theut, Hauge Andersen VBA
Dybdahl, Ole
Dommer
Østre Landsret
Undervisning og censur Undervisning Advokaternes HR
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Bestyrelseshverv medlem af fondsbestyrelse Grosserer Oscar Jensen og hustrus Legat
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Bestyrelseshverv formand for fondsbestyrelse Anna Karla Floeschners Familielegat
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Bestyrelseshverv medlem af fondsbestyrelse Generalkonsul Jens Olsens Fond
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Private klage- og ankenævn formand for Håndværkets Ankenævn Håndværkets Ankenævn
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Betina Kristiansson som RKA1, Sofie Grubb Turley som RKA11, Michael Hasløv Stæhr som RTA1, Mikael Delin som RTA2, Steen Hellmann som RTA5, Claus Madsen som RTA4, Ilka Bödewadt Lauritzen som RTA55, Klaus Kastrup-Larsen som RTA3 VBA
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret
Private voldgifter X F Peter Fauerholdt Thommesen som RKA1, Lars Gregersen som RTA1, Lars Høj Andersson som RTA2, Klaus Kastrup-Larsen som RTA3, Torben Krath som RTA4, Malene Løkkegaard som RTA33 VBA
Andersen, Finn Morten
Dommer
Østre Landsret