Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

03 apr 2013

Retten i Næstved

To tiltalte dømt i drabssagen uden lig

To mænd er blevet dømt for drabet på den enes registrerede partner.

To mænd, T1 på 43 år og T2 på 48 år, er blevet dømt for drabet på T1’s registrerede partner, HM. T1 blev idømt en tillægsstraf på 14 års fængsel, og T2 blev idømt en fællesstraf på 19 års fængsel. T2’s straf er en fællesstraf, der også omfatter den resterende straf på 1.704 dage, han havde stående, da han var blevet prøveløsladt ca. 4 måneder før, drabet blev begået.

Drabssagen var usædvanlig derved, at der ikke er fundet hverken liget eller andre spor af den forsvundne HM, men nævningetinget bestående af 6 nævninger og 3 juridiske dommere var enige om vurderingen af, at HM er blevet dræbt af T1 og T2, der herefter har skaffet sig af med liget. Bevisførelsen viste, at drabet skete i en lejet hytte på Enø ved Karrebæksminde den 11. november 2010 først på aftenen. HM blev skudt med en revolver, der senere blev fundet nedgravet et sted i Jylland hos en af de tiltaltes kammerater. Liget blev parteret, inden de tiltalte bortskaffede det på ukendt vis.

T2 blev betalt for at deltage i drabet, dels med 100.000 kr. i kontanter, der bl.a. skulle dække dele af omkostningerne til effekter, der blev brugt til udførelse af drabet og den efterfølgende partering. Herunder revolver, eldrevet værktøj og presenninger.

De tiltalte blev derfor også dømt for både overtrædelse af straffelovens bestemmelse om våbenbesiddelse og usømmelig omgang med lig. Nævningetinget har ved strafudmålingen navnlig lagt vægt på, at drabet, der må betegnes som en likvidering, blev udført af flere i forening efter nøje planlægning.

Den meget omfattende bevisførelse under sagen har strakt sig over 21 dage i retten, hvor først de to tiltalte og dernæst mere end 50 vidner afgav forklaring. Desuden er der blev afspillet en række optagelser af telefonsamtaler og vist TV-klip, billeder og gennemgået tekniske erklæringer.

Begge de dømte ankede dommen til frifindelse.

SS 3124/2012