Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

01 feb 2019

Retten i Næstved

8 års fængsel til to mænd for grov vold og røveri med skarpladt pistol

Domsresumé

8 års fængsel til to mænd for grov vold og røveri med skarpladt pistol.

Et enigt nævningeting har den 1. februar 2019 fundet en 28-årig og en 29-årig mand skyldige i blandt andet ulovlig våbenbesiddelse og vold af særlig farlig karakter ved i forening med pistol at have skudt en tredje mand to gange i benet. De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i røveri af særlig grov beskaffenhed ved at tage 500 kr. i kontanter og to mobiltelefoner fra manden. Episoden fandt sted i januar 2018 ved Mosevej i Næstved. Gerningsmændene var da medlemmer af rockergruppen Satudarah.

Nævnetinget lagde blandt andet vægt på forklaringer fra vidner, som befandt sig ved gerningsstedet på gerningstidspunktet og oplysninger fra gerningsmændenes og offerets telefoner både før og efter episoden. Der blev også fundet dna fra den ene gerningsmand på et patronhylster på gerningsstedet.

Det var ikke bevist, at offeret havde tilknytning til rocker-støttegruppen Asgardians 89, og at episoden derfor var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper, hvilket efter straffelovens § 81a ville have medført en fordobling af straffen.

Nævningetinget fandt derimod grundlag for at forhøje straffen i medfør af straffelovens § 81 b, da overtrædelserne blev begået med skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Nævningetinget udmålte straffen til 8 års fængsel til begge de tiltalte.

De tiltalte blev endvidere idømt et forbud mod at færdes og opholde sig i et nærmere angivet område i Næstved Kommune samt på en adresse i Stenløse, som benyttedes af Satudarah.

Den 29-årige mand blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Begge de tiltalte udbad sig betænkningstid.

 SS 5107/2018