Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

15 mar 2019

Retten i Næstved

Fodboldtræner dømt for besiddelse af 41,4 kg amfetamin

Domsresumé

Retten i Næstved har den 14. marts 2019 idømt en 44-årig mand 11 års fængsel for den 25. maj 2018 omkring kl. 22.30 at have været i besiddelse af 41,4 kg. amfetamin. Heraf blev ca. 30 kg. opbevaret i et skur tilhørende idrætsforeningen og ca. 10 kg. i en bil, som blev benyttet af manden.

Manden, der har været frihedsberøvet siden den 25. maj 2018, erkendte at have transporteret amfetaminen og placeret en del af denne i idrætsforeningens skur, som han havde nøgle til, men nægtede sig skyldig i tiltalen under henvisning til, at han havde fået oplyst, at der var tale om bodybuilder produkter, hvilket han ikke havde fundet anledning til at betvivle. Retten fandt det bevist, at det efter omstændighederne - herunder i forbindelse med overleveringen af stofferne - og således som de i alt 40 pakker fremstod, måtte have stået manden klart som i hvert fald overvejende sandsynligt, at der var tale om amfetamin.

Blandt andet under hensyn til, at der er tale om international, organiseret narkokriminalitet begået af flere i forening, uden at mandens rolle nærmere kan anses for klarlagt, udover at der formentlig har været tale om en rolle af mere underordnet karakter, sammenholdt med at tiltalte ikke tidligere er straffet, udmålte retten straffen til fængsel i 11 år.

Manden ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. 

Retten i Næstved SS 10236/2018.