Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

11 apr 2019

Retten i Næstved

50-årig mand fundet skyldig i vold og voldtægt mod to kvinder

Domsresumé

50-årig mand fundet skyldig i vold og voldtægt begået mod to kvinder.

Et enigt nævningeting har i dag ved retten i Næstved fundet en 50-årig mand fra Ringsted skyldig i en voldtægt, et forsøg på voldtægt og vold begået mod en 33-årig kvinde i september 2018. Voldtægten og voldtægtsforsøget blev begået under et ophold på et hotel i Korsør. Volden blev begået mod kvinden i hendes hjem. 

Manden er tillige fundet skyldig i 4 gange i perioden 10. juni 2018 til 2. september 2018 at have voldtaget en 27-årig kvinde i hendes hjem samt fundet skyldig i at begå vold mod og fremsætte trusler og vidnetrusler over for kvinden, herunder i et tilfælde ved anvendelse af kniv.  

Manden er endvidere fundet skyldig i besiddelse af kanonslag, ammunition og dopingmidler.

Ved vurderingen af skyldsspørgsmålet har retten navnlig lagt vægt på kvindernes troværdige forklaringer, der understøttes af de øvrige forklaringer i sagen samt af en række tekstbeskeder, der er udvekslet mellem tiltalte og de to kvinder. Ved vurderingen af troværdigheden af kvindernes forklaringer har det indgået med betydelig vægt, at de to kvinder, der ikke kender hinanden eller har været i indbyrdes kontakt, begge uafhængigt af hinanden har afgivet forklaringer om, at tiltalte har udøvet vold og tiltvunget sig samleje med dem, og at forklaringerne om tiltaltes adfærd i forbindelse hermed har væsentlige lighedspunkter.

Manden, der ikke har været frihedsberøvet under sagen, havde alene erkendt besiddelse af dopingmidler.

 

Manden blev idømt en fængselsstraf på 7 år af et enigt nævningeting.

Manden skal betale endvidere henholdsvis 176.607, 55 kr. og 90.000 kr. i erstatning til de to kvinder.  

 

Sag nr. SS 11146/2018