Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

16 maj 2019

Retten i Næstved

Dom i sag om skud ud for pizzeria i Stenlille den 28. maj 2018

Domsresumé

To mænd er fundet skyldige i fareforvoldelse i forening ved at affyre 4 – 6 skud med et skydevåben ud af vinduet fra en bil, mens bilen passerede et pizzeria med kunder. En tredje mand er blevet frifundet.

Rettens j.nr.: 10406/2018

 

Sagen kort fortalt

Den 28. maj 2018 blev der fra en forbipasserende bil afgivet 4-6 skud ud for et pizzeria med kunder i Stenlille, hvor to mænd søgte dækning bag en parkeret bil. Skuddene blev afgivet af en person hængende ud af bilvinduet.

Tiltalen var rejst mod tre mænd som forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, subsidiært forsøg på særlig rå, brutal og farlig karakter under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og mest subsidiært nærliggende fareforvoldelse efter straffelovens § 252, og endvidere efter straffelovens § 192 a om besiddelse og anvendelse af skydevåbenet under særligt skærpende omstændigheder.

I tiltalen indgik endvidere, at handlingen havde baggrund i en gensidig konflikt mellem grupperne LTF og Gremium.

Alle de tiltalte nægtede sig skyldige.

 

Dommens resultat

Nævningetinget fandt det bevist, at to af de tiltalte var skyldige i fareforvoldelse som beskrevet ovenfor. Den tredje mand blev efter stemmeflertallet frifundet på grund af bevisets stilling. Nævningetinget fandt, at det ikke var bevist, at skudhandlingen havde baggrund i en gensidig konflikt mellem grupperne.

De to tiltalte blev hver idømt fængsel i 7 år og 6 måneder for skudhandlingen og nogle anden kriminalitet, herunder våbenbesiddelse  under særligt skærpende omstændigheder, og salg af narkotika. Den tredje tiltalte blev idømt fængsel 2 år og 9 måneder for anden kriminalitet.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 16. maj 2019.