Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

13 maj 2019

Retten i Næstved

Kvinde dømt for at videregive video

Domsresumé

Retten i Næstved har den 13. maj 2019 idømt en kvinde 3 måneders fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 80 timer for den 20. december 2018, under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet meddelelse eller billeder vedrørende en andens private forhold eller under omstændigheder som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, idet tiltalte på/via Messenger delte en videosekvens optaget i december 2018 i Marokko, som blandt andet viste handlingen, hvorved en dansk kvinde blev dræbt under anvendelse af en større kniv.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag. Forældre til den danske kvinde havde nedlagt påstand om godtgørelse for tort på 2.000 kr. til dem hver. Tiltalte var indforstået med at betale denne godtgørelse, så det blev også dommens resultat.

Tiltalte ønskede ikke at anke dommen til Landsretten.

SS 3830/2019