Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

14 jun 2019

Retten i Næstved

34-årig mand fundet skyldig i bl.a. røveri, vold og afpresning

Domsresumé

Et enigt nævningeting har i dag ved retten i Næstved fundet en 34-årig mand skyldig i røveri, vold, afpresning og databedrageri begået mod en 76-årig mand i dennes lejlighed i Slagelse, hvor den 34-årige midlertidigt boede.

Manden blev endvidere fundet skyldig i vold begået mod en 32-årig kvinde, der boede i lejligheden i Slagelse sammen med den 34-årige og den 76-årige mand. Den 34-årige mand blev frifundet for tiltale om voldtægt af kvinden.  

Manden blev tillige fundet skyldig i røveri og trusler over for to andre forurettede personer, i flere tyveriforhold og i besiddelse af hash.

Manden, der har været frihedsberøvet under sagen, havde alene erkendt tyveriforhold, et enkelt voldsforhold og besiddelse af hash.

Ved vurderingen af skyldsspørgsmålet i forhold til tiltalerne om røveri, vold og afpresning begået mod den 76-årige mand har retten navnlig lagt vægt på dennes forklaring om, at han var bange for den 34-årige, mens denne boede hos ham, og at dette skyldtes den vold, som han havde udsat ham for, og at han af frygt for yderligere vold ikke turde sige nej til den 34-årige, når han ville have ham til at hæve penge, give sit hævekort og pinkode og i øvrigt foretage handlinger, der kunne give ham adgang til vidnets penge. Denne forklaring støttes af kvindens forklaring om, at den 34-årige optrådte truende og voldeligt over for den 76-årige, og at den 76-årige mand var bange for den 34-årige.

Ved vurderingen af, om der var tale om voldtægt, har retten efter bevisførelsen fundet, at der er en sådan begrundet tvivl om, hvad der passerede imellem den 34-årige og kvinden, at der ikke er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at den 34-årige er skyldig i voldtægt.

Efter kvindens forklaring, der støttes af fotos og de lægelige oplysninger om hendes skader, har retten fundet det bevist, at den 34-årige mand nogle dage efter, at voldtægten skulle have fundet sted, udsatte hende for vold, som bestod af skub, halsgreb og flere knytnæveslag i ansigtet

Dom med strafudmåling forventes senere i dag den 14. maj 2019.

Kl. 14.00 blev der afsagt dom i sagen.

Et enigt nævningeting idømte manden en dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat længstetid for foranstaltningen.

Manden skal endvidere betale 11.400 kr. i erstatning til den 76-årige mand og 8.517 kr. i erstatning til kvinden.  

Sag nr. SS 1131/2019