Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

18 jun 2019

Retten i Næstved

En mand og en kvinde dømt for vold

Domsresumé

En mand og en kvinde er blevet dømt for vold, der samlet set har karakter af mishandling, mod parrets fælles 4 børn samt vold mod hinanden indbyrdes i overværelse af børnene. Manden er samtidig blevet frifundet for at have udsat de 2 yngste børn for seksuelle overgreb.

Dom afsagt den 18. juni 2019 af Retten i Næstved i sag SS 11370/2018.

Et nævningeting har den 26. juni 2019 fundet en nu 42-årig mand og en nu 43-årig kvinde skyldig i vold, der samlet set havde karakter af mishandling, mod parrets fælles 4 børn i perioden fra sommeren 2009 til den 30. juni 2018 samt i vold mod hinanden indbyrdes i overværelse af børnene i perioden fra omkring 2011 til den 30. juni 2018. Manden blev endvidere fundet skyldig i trusler med en kniv mod kvinden samt i ulovlig tvang ved at have tvunget de 2 ældste børn til at fange og holde de 2 mindste børn, mens han udsatte dem for vold. Kvinden blev endvidere fundet skyldig i at have tilskyndet de 2 ældste børn til under videoafhøring at forklare, at deres far havde udsat dem for seksuelle krænkelser, velvidende at dette ikke havde fundet sted. Manden og kvinden var endvidere skyldige i uforsvarlig behandling af familiens 2 hunde. Manden blev frifundet for seksuelle overgreb på de 2 yngste børn.

Der var vedrørende de seksuelle overgreb en dissens, idet en nævning voterede for domfældelse af manden for disse.

Nævningetinget lagde ved vurderingen af skyldsspørgsmålet navnlig vægt på videoafhøringerne af de 2 ældste børn, der i et vist omfang var understøttet af blandt andet vidneforklaringer, og af de 2 yngste børns forklaringer vedrørende vold, trusler og ulovlig tvang fra mandens side. Ifølge forklaringerne fra de 2 ældste børn var både de og de 2 yngste børn blevet påvirket af kvinden til at forklare, at de var blevet krænket seksuelt af manden, selvom om dette ikke havde fundet sted. Da de 2 yngste børns forklaringer om seksuelle krænkelser ikke var understøttet af andre oplysninger i sagen, fandt retten det på den baggrund ikke bevist, at manden havde udsat de 2 yngste børn for seksuelle overgreb.

Manden blev idømt en ubetinget fængselsstraf i 1 år og kvinden blev idømt en ubetinget fængselsstraf i 1 år og 3 måneder. Ved udmålingen af straffen i forhold til kvinden fandt nævningetinget, at det var skærpende, at hun ved at påvirke børnene til at forklare om seksuelle forhold, som ikke havde fundet sted, havde været medvirkende årsag til, at manden var blevet varetægtsfængslet den 31. august 2018, og at hun havde opfordret manden til at slå de 2 ældste børn. Nævningetinget fandt vedrørende manden, at det var skærpende, at han havde beordret de 2 ældste børn til at fange og holde de 2 yngste børn, mens han slog dem.

Det vedrørende strafudmålingen en dissens på en stemme for at gøre begge straffene betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Manden og kvinden havde begge nægtet sig skyldig.