Retten i Næstved

20 maj 2020

Retten i Næstved

Domsmandsret har afsagt dom i sag om flugt fra retspsykiatrisk afdeling

Dom afsagt ved Retten i Næstved den 20. maj 2020, sag nr. SS 2791/2020. Seks blev dømt, en blev frikendt.

En enig domsmandsret har den 20. maj 2020 fundet seks tiltalte skyldige i overtrædelser af blandt andet straffeloven i forbindelse med flugten sent på eftermiddagen den 19. november 2019 fra en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor to af de tiltalte med gaspistoler smuglet ind i en kage truede personalet til at lukke dem ud. En af de seks tiltalte blev endvidere fundet skyldig i narkotikakriminalitet under særligt skærpende omstændigheder.

En syvende tiltalt blev frifundet.

Domsmandsretten fandt det bevist, at flugtaktionen blev planlagt og forberedt tidligere på eftermiddagen den 19. november 2019 i et parkeringshus i Nordvestkvarteret i København og på en tankstation i Herlev, hvorefter fem af de tiltalte i fire biler kørte til den retspsykiatriske afdeling i Slagelses, smuglede to gaspistoler ind, befriede den sjette tiltale, der var varetægtsfængslet på den psykiatriske afdeling, og kørte ham væk.

Domsmandsretten lagde navnlig vægt på nogle af de tiltaltes forklaringer, overvågningsbilleder fra parkeringshuset, overvågningsvideoer fra parkeringspladsen uden for den retspsykiatriske afdeling og en parkeringsplads i nærheden og overvågningsvideoer fra den retspsykiatriske afdeling. Overvågningsvideoerne viste blandt andet, hvilke fire biler der blev anvendt – biler leaset af to af de tiltalte, en af de tiltaltes venner og en af de tiltaltes kæreste – og at de tiltalte samarbejdede om flugten.

Straffene blev fastsat til fængsel fra 1 år til 2 år og 9 måneder. Retten lagde ved strafudmålingen vægt blandt andet vægt på, at der var tale om en planlagt befrielsesaktion udført af de tiltalte i forening ved hjælp af grove trusler om øjeblikkelig anvendelse af skydevåben. Retten lagde ved strafudmålingen endvidere vægt på, at en af de tiltalte var under 18 år, at en anden tiltalt endvidere blev dømt for narkotikakriminalitet under skærpende omstændigheder, og at en tredje tiltalt desuden skal afsone en reststraf på 429 dages fængsel fra en prøveløsladelse.

Retten idømte endvidere de tiltalte opholdsforbud i tre år i områder i Slagelse og Nordvestkvarteret, fordi de tiltalte har tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og fordi flugten havde relation til gruppen.

En af de tiltalte (der blev idømt fængsel i 2 og 9 måneder, tillige for narkotikakriminalitet under særligt skærpende omstændigheder) blev under henvisning til forholdenes grovhed og en tidligere straf for narkotikakriminalitet udvist, selvom han er født og opvokset i Danmark.