Retten i Næstved

15 maj 2020

Retten i Næstved

Ekstraordinært åbent på grundlovsdag

Retten i Næstved holder ekstraordinært dele af retten åben på grundlovsdag, fredag den 5. juni 2020, som en del af den samlede genåbningsplan for retterne. Det vil ikke være alle rettens funk-tioner der er åbne. Følgende funktioner er åbne:

Rettens information har åbent for personlig og telefonisk henvendelse i rettens normale åbningstid, kl. 08.30-15.00.

Der er åbent for notarforretninger efter forudgående tidsbestilling. Du kan booke tid til notarforretning ved at trykke på ”Book tid i Næstved” i boksen til højre.

Mails til rettens hovedpostkasse (naestved@domstol.dk) vil blive fordelt til de relevante afdelinger. Mails om aktindsigt eller klager vil blive behandlet mandag den 8. juni 2020.

 

Retsafdelingen:

Der afholdes hovedforhandlinger i straffesager denne dag.

Telefoniske henvendelser til straffesager besvares i det omfang, der er tale om spørgsmål til dagens retssager.

Telefonbetjening er lukket til familieretten og civilretten.

 

Fogedretten:

Fogedretten afholder fogedmøder i sager, hvor der ikke er mødepligt for rekvirenterne.

Fogedrettens telefon vil være betjent med henblik på at kunne servicere de borgere, som er indkaldt til møder på dagen. Man kan ikke forvente at mails bliver besvaret.

Der vil ikke være åbent for fremstillinger og det vil ikke være muligt at møde frivilligt op i andre sager.

 

Skifteretten:

Der afholdes møder i gældssaneringssager og der ringes ud i aktuelle dødsbosager, ligesom skifteretten udleverer boer (laver skifteretsattester).

Øvrig telefonbetjening er lukket i skifteretten ligesom der ikke er åbent for personlige henvendelser.