Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

17 aug 2020

Retten i Næstved

60-årig mand fundet skyldig i at have forsøgt at dræbe sin ekskone

Dom afsagt: 17. august 2020

Dom afsagt den 17. august 2020 af et nævningeting ved Retten i Næstved.

Et enigt nævningeting har den 17. august 2020 fundet en 60-årig mand skyldig i at have forsøgt at dræbe sin ekskone den 3. november 2019.


Nævningetinget fandt det bevist, at tiltalte i tiltaltes lejlighed tog fat i ekskonen bagfra med én arm rundt om hendes hals og rev hende ned på gulvet, og at tiltalte, da hun lå på gulvet, forsøgte at kvæle hende med en pude. Herefter tog tiltalte fat om hendes hals med hænderne og pressede således, at hun besvimede, og da hun kom til sig selv og forsøgte at rejse sig op, tog han på ny fat om hendes hals og pressede således, at hun igen besvimede. Hun kom herefter først til bevidsthed på Slagelse Sygehus.

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet lagde nævningetinget navnlig vægt på ekskonens forklaring om hændelsesforløbet, der blev understøttet af den lægelige undersøgelse af kvinden, og af en lydoptagelse af tiltaltes efterfølgende opkald til alarmcentralen, hvor han blandt andet oplyste, at han havde kværket sin ekskone, at hun var død, og at det var tiltalte, der havde gjort det.

På baggrund af de lægelige udtalelser om tiltalte var der i nævningetinget enighed om, at tiltalte på gerningstidspunktet befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af sine psykiske funktioner og derfor omfattet af straffeloven § 69. Nævningetinget fandt det mere formålstjenligt i stedet for at idømme straf at træffe bestemmelse om foranstaltninger efter straffelovens § 68, 2. pkt. Da mindre indgribende foranstaltninger ikke fandtes tilstrækkelige, skulle tiltalte anbringes i psykiatrisk afdeling.

SS 5653/2020