Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

21 aug 2020

Retten i Næstved

Cirkus frifundet for erstatningsansvar

Dom afsagt: 21. august 2020

Sagen drejer sig om, hvorvidt et cirkus er erstatningsansvarligt for en kvindelig cirkusartists tilskadekomst, da hun under en optræden den 1. august 2018 faldt ned fra 8 meters højde og pådrog sig en alvorlig personskade.

Sagsnummer: BS-36254/2019

Sagen kort fortalt

Den kvindelige cirkusartist anvendte under det pågældende cirkusnummer et 14 meter langt stykke stof, som hun havde viklet om sig. Hun blev løftet op i wiren, og wiren var hægtet til stoffet. Oppe i luften lavede hun et nummer med stoffet. Da wiren knækkede, faldt hun ca. 8 meter ned. Ved faldet brækkede artisten nakken og hoften og pådrog sig øvrige skader.
Den kvindelige artist anlagde sagen og krævede, at det sagsøgte cirkus skulle anerkende at være erstatningsansvarligt for hendes tilskadekomst.
Det sagsøgte cirkus påstod frifindelse og gjorde gældende, at artisten var udlejet fra en russisk cirkustrup, og at det sagsøgte cirkus ikke havde handlet erstatningspådragende.

Sagens udfald

Ud fra en samlet vurdering af oplysningerne har retten ikke fundet, at artisten har godtgjort, at der har bestået et ansættelsesforhold imellem det sagsøgte cirkus og hende. Det sagsøgte cirkus har som følge heraf ikke pådraget sig noget erstatningsansvar som arbejdsgiver.
Retten har endvidere ikke fundet, at det sagsøgte cirkus på anden vis har pådraget sig et erstatningsansvar.
Retten har herved lagt vægt på, at der ikke under sagen er fremkommet oplysninger om, at den sikkerhedsmæssige indretning af cirkusset har været mangelfuld, og retten har lagt til grund, at ulykken alene skyldtes, at den wire, som var ejet af den russiske cirkustrup, og som artisten benyttede til sin optræden og havde ansvaret for at kontrollere, pludselig knækkede.
Retten har endvidere efter bevisførelsen ikke fundet det godtgjort, at artistens wire blev brugt til andre formål i cirkusset end hendes optræden. Artisten har således ikke løftet bevisbyrden for, at det sagsøgte cirkus har handlet erstatningspådragende, og herefter er det sagsøgte cirkus blevet frifundet.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 21. august 2020.