Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

11 sep 2020

Retten i Næstved

45-årig mand dømt for at forsøge at dræbe sin kone efter samlivsophævelse

Dom afsagt: 11. september 2020

Et enigt nævningeting har den 11. september 2020 fundet manden skyldig i at have forsøgt at dræbe sin 45-årige kone på deres tidligere fælles bopæl i Næstved.

Sagsnummer: 2794/2020


Sagen kort fortalt

Nævningetinget fandt det bevist, at tiltalte forsøgte at slå sin kone ihjel den 22. oktober 2019 i tidsrummet mellem klokken 8 og 10.30 om morgenen, hvor de var alene sammen på deres tidligere fælles bopæl i forbindelse med et planlagt møde om deres forestående skilsmisse. Ved drabsforsøget forsøgte tiltalte først at tvinge kvinden til at indtage et pulver med dødeligt indhold af tramadol og chlorzoxazon, og efterfølgende overskar han pulsårerne i hendes håndled/underarm.


Tiltalte havde nægtet sig skyldig i drabsforsøg, men havde erkendt sig skyldig i at have udøvet grov vold under anvendelse af kniv.


Nævningetinget fandt det blandt andet bevist, at tiltalte lokkede kvinden til et børneværelse, hvor han låste døren og ved at true med en stor dolk tvang hende til at indtage så meget som muligt af pulveret.


Tiltalte lod hende ligge på sengen, mens hun blev påvirket af tramadolen, og tiltalte satte sig lige uden for døren og holdt vagt og blev ved med at sige til hende, at hun skulle tage mere af pulveret. Imens lå kvinden fortsat påvirket af tramadolen på sengen, indtil tiltalte kom tilbage og forsøgte at få hende til at acceptere en form for bodelingsaftale og aftale om børnene.


Da dette ikke lykkedes, sagde tiltalte ”Nu er det slut!” og satte sig overskrævs på kvinden, fikserede hendes højre arm med et knæ og snittede hende flere gange i venstre håndleds/underarms bøjeside med en ny hobbykniv. Det sprøjteblødte og må have været åbenbart, at pulsårerne var skåret over, og tiltalte rystede kvindens håndled/underarm, formentlig for at øge blødningen.


Først da tiltalte på et tidspunkt forlod værelset for at skifte og vaske sit blodtilsølede tøj, lykkedes det kvinden at flygte ud ad et vindue til naboen.


Tiltalte forsøgte på intet tidspunkt at tilkalde hjælp eller selv at redde kvinden, for eksempel ved at standse hendes blødning.


Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet lagde nævningetinget vægt på kvindens forklaring om hændelsesforløbet, der i det væsentlige støttes af fundene på gerningsstedet, tiltaltes, naboens og hendes fars forklaringer, og de retsmedicinske oplysninger om skaderne på hendes håndled/underarm og koncentrationen af tramadol i hendes blod og mavesæk.


Afgørelsesdato

Skyldkendelsen blev afsagt af Retten i Næstved den 11. september 2020.

Straffen blev efter stemmeflertallet fastsat til fængsel i 7 år.


Tiltalte blev endvidere dømt til at betale godtgørelse og erstatning på 75.582,63. kr. til kvinden for blandt andet svie og smerte.